Statistică: Doljul, locul I pe ţară la “producţia” de şomeri

ford 034 Statistică: Doljul, locul I pe ţară la producţia de şomeri poze

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna iulie 2012. 

 Efectivul salariaţilor de 121807 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2125 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al VII-lea pe ţară (2147 lei /persoană)

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii iulie 2012, a fost de 121807
per-soane, în creştere cu 168 persoane faţă de luna iunie 2012 şi cu 702 persoane faţă de luna iulie 2011. Din total, 80637 (66,2%) salariaţi sunt în servicii, 38364 (31,5%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2806 (2,3%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna iulie 2012 a fost de 2125 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2780 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1823 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1403 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna iulie 2012 a fost de 1535 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 2010 lei în industrie şi construcţii, 1316 lei în servicii şi 1025 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
 locul al 7-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 13-lea după câştigul salarial mediu net din servicii;
 locul al 31-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

 După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iulie 2012, a fost de 24763 persoane, în scădere cu
136 persoane faţă de luna iulie 2011. Din totalul şomerilor 10226 persoane sunt de sex feminin.
Din numărul şomerilor 5665 (22,9%) provin din mediul urban şi 19098 (77,1%) din mediul rural. În mediul urban 48,1% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 39,3%.
Din totalul de 24763 persoane, 4165 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi
75 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna iulie 2011 era de 20523 (82,9%) persoane.
La sfârşitul lunii iulie 2012, din totalul şomerilor înregistraţi 11,6% au vârsta sub 25 ani, 6,9% între
25-29 ani, 25,1% între 30-39 ani, 28,2% între 40-49 ani, 13,8% au între 50-55 ani, iar 14,4% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20525 persoane (82,9%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3066 (12,4%) sunt persoane cu studii medii, iar 1172 persoane (4,7%) sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului înregistrată în luna iulie 2012 a fost de 8,3% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,1% în luna iunie 2012 şi 8,4% în luna iunie 2011). Pentru femei, rata şomajului în luna iulie 2012 a fost de 7,4% (7,1% în luna iunie 2012 şi 7,4% în luna iulie 2011).
Rata şomajului în judeţul Dolj (8,3%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,8%), ocupând locul al IV-lea pe ţară.