Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj luna ianuarie 2015

 

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,7% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în luna ianuarie 2015 de 113834 mii euro, cu 11,7% mai mari (+11897 mii euro) faţă de luna ianuarie 2014.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 11-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,7% din exporturile României.

Produsele industriale au reprezentat 91,3% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 8,7%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,8% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 66,1% înregistrând o creştere cu 23,8% faţă de luna ianuarie 2014.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 15,1% din total exporturi, fiind mai mici cu 10504 mii euro (-37,9%) decât în luna ianuarie 2014.

Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 8,5% din total exporturi şi au crescut cu 9450 mii euro faţă de luna ianuarie 2014.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-leacu 4,3% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-leacu 1,8%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (16,9%), Italia (20,2%), Marea Britanie (26,3%), Iordania (8,3%), Franţa (7,0%) şi Belgia (3,8%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,7%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în luna ianuarie 2015 au fost de 73598 mii euro, cu 10611 mii euro (-12,6%) mai puţin decât în luna ianuarie 2014.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,7% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 85,7% din totalul importurilor.

În luna ianuarie 2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 38,0%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 9317 mii euro (-25,0%) comparativ cu  luna ianuarie 2014,

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 233 mii euro (-1,0%) faţă de luna ianuarie 2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 31,2% din total importuri (27,5% în luna ianuarie 2014).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,2%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 256 mii euro (+5,1%) faţă de luna ianuarie 2014.

Importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 4,8%, iar importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,5% în total importuri.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,6%), Italia (11,2%), Marea Britanie (9,0%), Polonia (8,2%), Cehia (7,4%) şi  Franţa (7,1%).

Balanţa comercială în luna ianuarie 2015 prezintă un excedent de 43270 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 21200 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în luna ianuarie 2015 a fost de 161,3% faţă de 126,3% în luna ianuarie 2014.

 

Director executiv,                                                                     Şef serviciu,       

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir