Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-31.07.2015

 

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,1% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Doljau fost în perioada 01.01.-31.07.2015 de 667327 mii euro, cu 10,3% mai mici (-76301 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.07.2014.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 93,5% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 6,5%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,9% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 52,3% înregistrând o scădere cu 14,2% faţă de perioada 01.01.-31.07.2014.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 25,1% din total exporturi, fiind mai mici cu 55472 mii euro (-24,8%) decât în perioada 01.01.-31.07.2014.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 7,8% din total exporturi şi au crescut cu 1508 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.07.2014.

O pondere mai mică deţin secţiunile: “Produse vegetale” care ocupă locul al IV-leacu 6,4% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-leacu 3,3%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (21,1%), Italia (20,8%), Marea Britanie (16,6%), Franţa (7,4%), Belgia (3,3%) şi Olanda (2,6%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,6%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.07.2015 au fost de 563962 mii euro, cu 45341 mii euro (-7,5%) mai puţin decât în perioada 01.01.-31.07.2014.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României.

Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,3% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.07.2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 38,0%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 44084 mii euro (-17,1%) comparativ cu  perioada 01.01.-31.07.2014.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 337 mii euro (-0,2%) faţă de perioada 01.01.-31.07.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 28,2% din total importuri (26,1% în perioada 01.01.-31.07.2014).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,1%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 350 mii euro (+0,8%) faţă de perioada 01.01.-31.07.2014.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 7,1% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 4,9%.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,8%), Italia (13,3%), Marea Britanie (8,4%), Turcia (8,6%), Cehia (6,0%), Polonia (5,7%) şi  Franţa (5,6%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.07.2015 prezintă un excedent de 126616 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 107960 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.07.2015 a fost de 123,4% faţă de 126,6% în perioada 01.01.-31.07.2014.

 

Director executiv,                                                                     Şef serviciu,       

                  Carmen Ispas                                                                           Carmen Dragomir