Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-31.07.2012

ford 0341 Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01. 31.07.2012 poze

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 0,6% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în 01.01.-31.07.2012 de 172439 mii euro, cu 21,5% mai mici (-47298 mii euro) faţă de 01.01.-31.07.2011.
Exporturile situează judeţului Dolj pe locul al 31-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 91,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 8,2%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 81,4% din total exporturi.
Exporturile din secţiunea “Maşini, aparate şi echipamente electrice” ocupă locul I cu 31,9% din total exporturi, fiind mai mari cu 18097 mii euro (+49,1%) decât în 01.01.-31.07.2011.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Materii textile şi articole din acestea” care au deţinut 31,6% din exporturi şi au crescut cu 1599 mii euro faţă de 01.01.-31.07.2011.
Pe locul al III-lea ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Produse vegetale” cu 8,0%, înregistrând o creştere de 41,5% faţă de 01.01.-31.07.2011.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Piei crude şi tăbăcite, blănuri şi produse din acestea” cu 5,1% şi “Mijloace de transport” cu 4,8%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (36,6%), Marea Britanie (17,0%), Germania (7,5%), Bulgaria (5,3%) şi Spania (5,2%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost de 33,1%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în 01.01.-31.07.2012 au fost de 323234 mii euro, cu 55268 mii euro (-14,6%) mai puţin decât în 01.01.-31.07.2011.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 18-lea, deţinând 1,0% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 80,4% din totalul importurilor.
În 01.01.-31.07.2012, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 34,9%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 32150 mii euro (-22,2%) comparativ cu 01.01.-31.07.2011.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 10889 mii euro (-14,3%) faţă de perioada 01.01.-31.07.2011. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 20,2% din total importuri (20,7% în 01.01.-31.07.2011).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (13,6%) s-au situat importurile de “Materii textile şi articole din acestea” care au crescut cu 2832 mii euro (+6,9%) faţă de 01.01.-31.07.2011.
Importurile de “Metale comune şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,1%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,6% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (26,9%), Italia (18,4%), Marea Britanie (9,3%), Turcia (6,2%) şi Bulgaria (4,6%).
Balanţa comercială în 01.01.-31.07.2012 prezintă un deficit de 125912 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 129628 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în 01.01.-31.07.2012 a fost de 57,8% faţă de 62,9% în 01.01.-31.07.2011.
Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase