STATISTICA: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-31.05.2016

 

 Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,2% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.05.2016 de 521045 mii euro, cu 11,5% mai mari (+53733 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.05.2015.
Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 11-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,2% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 89,7% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 10,3%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,4% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 51,6% înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de perioada 01.01.-31.05.2015.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 23,3% din total exporturi, fiind mai mari cu 12857 mii euro (+11,9%) decât în perioada 01.01.-31.05.2015.
Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 10,3% din total exporturi şi au crescut cu 12197 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.05.2015.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 6,5% şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,7%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (21,5%), Germania (19,7%), Marea Britanie (16,7%), Iordania (7,8%), Franţa (7,3%) şi Belgia (2,8%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.05.2016 au fost de 415522 mii euro, cu 24011 mii euro (+6,1%) mai mult decât în perioada 01.01.-31.05.2015.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 84,7% din totalul importurilor.
În perioada 01.01.-31.05.2016, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 34,6%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 3749 mii euro (-2,5%) comparativ cu perioada 01.01.-31.05.2015.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 15834 mii euro (+14,3%) faţă de perioada 01.01.-31.05.2015. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 30,5% din total importuri (28,3% în perioada 01.01.-31.05.2015).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 1041 mii euro (+3,4%) faţă de perioada similară a anului precedent.
Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,8% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,2%.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (21,3%), Italia (11,6%), Turcia (9,9%), Marea Britanie (7,8%), Polonia (6,2%), Cehia (6,0%) şi Bulgaria (6,0%).
Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.05.2016 prezintă un excedent de 122654 mii euro – preţuri FOB în creştere faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 91942 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.05.2016 a fost de 130,8% faţă de 119,4% în perioada 01.01.-31.05.2015.

Director executiv,
Carmen Ispas