Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.11.2013

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,8% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-30.11.2013 de 1297625 mii euro, cu 101,7% mai mari (+654364 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.11.2012.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 11-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 95,2% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 5,0%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,5% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 55,6% înregistrând o creştere de 87,1% faţă de perioada 01.01.-30.11.2012.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 26,9% din total exporturi, fiind mai mari cu 257923 mii euro (+281,8%) decât în perioada 01.01.-30.11.2012.

Exporturile din secţiunea“Materii textile şi articole din acestea”ocupă locul al III-lea cu 6,2% din total exporturi şi au scăzut cu 2137 mii euro faţă de perioada 01.01.-30.11.2012.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Produse vegetale” cu 4,9% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,6%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (20,9%), Marea Britanie (17,3%), Italia (15,1%), Franţa (8,2%), Spania (5,4%) şi Olanda (2,9%).

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 2,1%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.11.2013 au fost de 1049001 mii euro, cu 340407 mii euro (+48,0%) mai mult decât în perioada 01.01.-30.11.2012.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea.

Cinci secţiuni de mărfuri deţin 87,8% din totalul importurilor. În perioada 01.01.-31.10.2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 44,5%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 215794 mii euro (+86,1%) comparativ cu perioada 01.01.-30.11.2012.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 83466 mii euro (+42,1%) faţă de perioada 01.01.-30.11.2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 26,8% din total importuri (28,0% în perioada 01.01.-30.11.2012).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,7%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 32096 mii euro (+65,4%) faţă de perioada 01.01.-30.11.2012.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 5,1%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,7% în total importuri.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (25,8%), Italia (12,9%), Marea Britanie (9,4%), Polonia (8,1%), Turcia (7,8%) şi Franţa (6,5%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.11.2013 prezintă un excedent de 329376 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 10785 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.11.2013 a fost de 134,0% faţă de 98,4% în perioada 01.01.-30.11.2012.Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.10.2013 a fost de 134,9% faţă de 84,3% în perioada 01.01.-31.10.2012.