STATISTICA: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.09.2015

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.09.2015

 

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,1% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-30.09.2015 de 844116 mii euro, cu 7,4% mai mici (-67039 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.09.2014.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,1% din exporturile României.

Produsele industriale au reprezentat 93,2% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 6,8%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,6% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 52,2% înregistrând o scădere cu 7,2% faţă de perioada 01.01.-30.09.2014.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,6% din total exporturi, fiind mai mici cu 56566 mii euro (-21,4%) decât în perioada 01.01.-30.09.2014.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 7,9% din total exporturi şi au crescut cu 2523 mii euro faţă de perioada 01.01.-30.09.2014.

O pondere mai mică deţin secţiunile: “Produse vegetale” care ocupă locul al IV-leacu 6,7% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-leacu 3,2%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (20,4%), Italia (20,3%), Marea Britanie (16,3%), Franţa (8,0%), India (3,4%) şi Belgia (2,9%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,5%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.09.2015 au fost de 715663 mii euro, cu 22645 mii euro (-3,1%) mai puţin decât în perioada 01.01.-30.09.2014.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,3% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-30.09.2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,7%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 36048 mii euro (-11,8%) comparativ cu  perioada 01.01.-30.09.2014.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 9528 mii euro (+4,9%) faţă de perioada 01.01.-30.09.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 28,7% din total importuri (26,5% în perioada 01.01.-30.09.2014).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,4%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 1587 mii euro (+2,7%) faţă de perioada 01.01.-30.09.2014.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 6,6% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 4,9%.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (23,2%), Italia (12,7%), Turcia (8,5%), Marea Britanie (8,3%), Cehia (6,3%), Polonia (5,8%) şi  Franţa (5,7%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.09.2015 prezintă un excedent de 157958 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 203285 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.09.2015 a fost de 123,0% faţă de 128,7% în perioada 01.01.-30.09.2014.

 

Director executiv,

Carmen Ispas