Statistică: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.09.2014. Județul are 2,3 la sută din exporturi și 1, 7 la sută din importuri la nivel național

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,3% din valoarea exporturilor României
Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-30.09.2014 de 912189 mii euro, cu 18,2% mai mici (-203349 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.09.2013. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 95,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 4,2%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 91,7% din total exporturi. Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 52,1% înregistrând o scădere de 27,4% faţă de perioada 01.01.-30.09.2013. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 29,0% din total exporturi, fiind mai mici cu 17596 mii euro (-6,2%) decât în perioada 01.01.-30.09.2013. Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 7,0% din total exporturi şi au scăzut cu 4665 mii euro faţă de perioada 01.01.-30.09.2013. O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 2,3% şi “Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu 1,3%. Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (18,6%), Italia (17,7%), Marea Britanie (15,5%), Franţa (8,4%), Mexic (7,1%) şi Spania (4,4%).
¾ Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,7%
Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.09.2014 au fost de 739716 mii euro, cu 154882 mii euro (-17,3%) mai puţin decât în perioada 01.01.-30.09.2013. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,7% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,3% din totalul importurilor. În perioada 01.01.-30.09.2014, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 41,6%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 86509 mii euro (-21,9%) comparativ cu perioada 01.01.-30.09.2013. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 48238 mii euro (-19,8%) faţă de perioada 01.01.-30.09.2013. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 26,4% din total importuri (27,3% în perioada 01.01.-30.09.2013). Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,9%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 13104 mii euro (-18,3%) faţă de perioada 01.01.-30.09.2013. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,0%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,4% în total importuri. Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (24,1%), Italia (12,9%), Marea Britanie (9,0%), Polonia (8,3%), Franţa (6,6%) şi Turcia (5,4%). Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.09.2014 prezintă un excedent de 202969 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 250357 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.09.2014 a fost de 128,6% faţă de 128,9% în perioada 01.01.-30.09.2013. Director executiv, Şef serviciu, Ec. Carmen Ispas Ec. Carmen Dragomir