Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.06.2015. Exporturile, în scădere

 

 Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,1% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-30.06.2015 de 570979 mii euro, cu 5,6% mai mici (-33844 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.06.2014.
Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 92,5% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 7,5%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,6% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 52,7% înregistrând o scădere cu 13,2% faţă de perioada 01.01.-30.06.2014.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,1% din total exporturi, fiind mai mici cu 50634 mii euro (-26,9%) decât în perioada 01.01.-30.06.2014.
Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 7,4% din total exporturi şi au crescut cu 39303 mii euro faţă de perioada 01.01.-30.06.2014.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 7,3% şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,1%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (21,2%), Italia (20,1%), Marea Britanie (16,4%), Franţa (7,8%), Belgia (3,5%) şi Olanda (2,7%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,6%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.06.2015 au fost de 474379 mii euro, cu 43849 mii euro (-8,4%) mai puţin decât în perioada 01.01.-30.06.2014.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,1% din totalul importurilor.
În perioada 01.01.-30.06.2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,7%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 41410 mii euro (-18,8%) comparativ cu perioada 01.01.-30.06.2014.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 540 mii euro (0,4%) faţă de perioada 01.01.-30.06.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 28,7% din total importuri (26,1% în perioada 01.01.-30.06.2014).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 2837 mii euro (-7,3%) faţă de perioada 01.01.-30.06.2014. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,2% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 4,9%.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (23,1%), Italia (13,7%), Marea Britanie (8,3%), Turcia (7,6%), Cehia (6,1%), Polonia (5,8%) şi Franţa (5,8%).
Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.06.2015 prezintă un excedent de 116157 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 107960 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.06.2015 a fost de 125,5% faţă de 121,7% în perioada 01.01.-30.06.2014.

Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Carmen Ispas Ec. Carmen Dragomir