Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în luna ianuarie 2016

ford motoare 2 Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în luna ianuarie 2016 poze

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în luna ianuarie 2016

 

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,2% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în luna ianuarie 2016 de 90950 mii euro, cu 20,0% mai mici (-22734 mii euro) faţă de luna ianuarie 2015.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,2% din exporturile României.

Produsele industriale au reprezentat 89,4% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 10,6%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 96,1% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 52,4% înregistrând o scădere cu 36,6% faţă de luna ianuarie 2015.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,2% din total exporturi, fiind mai mari cu 4818 mii euro (+28,0%) decât în luna ianuarie 2015.

Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 10,5% din total exporturi şi au scăzut cu 152 mii euro faţă de luna ianuarie 2015.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-leacu 5,7% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-leacu 3,3%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Marea Britanie (24,7%), Germania (20,7%), Italia (16,6%), Iordania (10,4%), Franţa (8,4%) şi Belgia (3,0%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,6%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în  luna ianuarie 2016 au fost de 71620 mii euro, cu 2053 mii euro (-2,8%) mai puţin decât în  luna ianuarie 2015.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României.

Cinci secţiuni de mărfuri deţin 85,8% din totalul importurilor.

În luna ianuarie 2016, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,5%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 1021 mii euro (-3,7%) comparativ cu luna ianuarie 2015.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 694 mii euro (-3,0%) faţă de  luna ianuarie 2015. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 31,2% din total importuri (31,3% în luna ianuarie 2015).

Importurile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,9% din total importuri şi au crescut cu 919 mii euro faţă de luna similară a anului 2015.

Importurile de “Metale comune şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 5,8% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,4%.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,9%), Turcia (9,3%), Marea Britanie (9,2%), Italia (7,6%), Polonia (6,9%), Cehia (6,8%) şi  Spania (6,5%).

Balanţa comercială în  luna ianuarie 2016 prezintă un excedent de 22283 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 43048 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în  luna ianuarie 2016 a fost de 132,5% faţă de 160,9% în  luna ianuarie 2015.

Director executiv,

Carmen Ispas