Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în anul 2015

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,0% din valoarea exporturilor României
Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în anul 2015 de 1096877 mii euro, cu 3,7% mai mici (-42101 mii euro) faţă de anul 2014. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,0% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 91,3% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 8,7%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,5% din total exporturi. Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 50,7% înregistrând o scădere cu 4,8% faţă de anul 2014. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 23,8% din total exporturi, fiind mai mici cu 46245 mii euro (-15,0%) decât în anul 2014. Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 8,6% din total exporturi şi au crescut cu 25333 mii euro faţă de anul 2014. O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 7,8% şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,6%. Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (19,7%), Germania (19,1%), Marea Britanie (15,6%), Franţa (7,9%), Iordania (5,0%) şi India (3,4%).
¾ Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,5%
Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2015 au fost de 939094 mii euro, cu 9960 mii euro (1,0%) mai puţin decât în anul 2014. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 85,8% din totalul importurilor. În anul 2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,0%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 39870 mii euro (-10,3%) comparativ cu anul 2014. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 15475 mii euro (+6,0%) faţă de anul 2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 29,1% din total importuri (27,2% în anul 2014). Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,3%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 5737 mii euro (+7,9%) faţă de anul 2014. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,4% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,0%. Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,7%), Italia (12,3%), Turcia (8,9%), Marea Britanie (8,2%), Cehia (6,4%), Polonia (5,8%) şi Franţa (5,6%). Balanţa comercială în anul 2015 prezintă un excedent de 196499 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 229051 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în anul 2015 a fost de 121,8% faţă de 125,2% în anul 2014. Director executiv, Carmen Ispas