Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj anul 2014. Exporturile au scăzut cu 16, 9 la sută

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj anul 2014

 

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,2% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în anul 2014 de 1138698 mii euro, cu 16,9% mai mici (-231633 mii euro) faţă de anul 2013.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 93,7% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 6,3%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 89,6% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 51,3% înregistrând o scădere de 22,3% faţă de anul 2013.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 27,1% din total exporturi, fiind mai mici cu 65475 mii euro (-17,5%) decât în anul 2013. Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 7,1% din total exporturi şi au scăzut cu 4206 mii euro faţă de anul 2013.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 2,8% şi  “Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu 1,3%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (18,4%), Italia (17,8%), Marea Britanie (16,6%), Franţa (8,3%), Mexic (5,7%) şi Iordania (5,5%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,6%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2014 au fost de 951462 mii euro, cu 160391 mii euro
(-14,4%) mai puţin decât în anul 2013.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,0% din totalul importurilor.

În anul 2014, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 40,8%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 105622 mii euro (-21,4%) comparativ cu  anul 2013.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 39520 mii euro (-13,3%) faţă de anul 2013. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 27,2% din total importuri (27,8% în anul 2013).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 12581 mii euro (-14,8%) faţă de anul 2013.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 5,9%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,5% în total importuri.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (23,9%), Italia (12,8%), Marea Britanie (9,0%), Polonia (8,4%), Franţa (6,3%) şi  Turcia (5,3%).

Balanţa comercială în anul 2014 prezintă un excedent de 226462 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 304317 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în anul 2014 a fost de 124,8% faţă de 128,5% în anul 2013.

 

Director executiv,                                                                     Şef serviciu,       

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir