STATISTICA: CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA IANUARIE 2016 DE 2688 LEI

ƒ În luna ianuarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2688 lei, cu 8,3% mai mic decât în luna decembrie 2015.   ƒ Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1943 lei, în scădere față de luna precedentă cu 171 lei  (‐8,1%). ƒ Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (5113 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1163 lei). Ianuarie 2016 comparativ cu Ianuarie 2015 Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,7%. Indicele câştigului salarial real1 față de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 114,1%. Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum    Indicele câştigului salarial real a fost de 92,6% pentru luna ianuarie 2016 față  de luna precedentă. Față  de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 147,7%, cu 11,7 puncte procentuale mai mic față  de cel înregistrat în luna decembrie 2015. Evoluția indicilor prețurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,   în perioada ianuarie 2014 ‐ ianuarie 2016 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 2014 2015 2016 % Indicele preţurilor de consum Indicele câştigurilor salariale medii nete Luna precedentă = 100 Datele graficului (xls)   În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creşterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. *) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiții. 1 calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ianuarie 2016 comparativ cu Decembrie 2015 În luna ianuarie 2016, în majoritatea activităților din sectorul economic1 , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă  ca urmare a acordării în luna decembrie 2015 a primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru sărbători), drepturilor în natură  şi ajutoarelor băneşti, plății sumelor din profitul net  şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producții ori încasărilor mai mici (funcție de contracte/proiecte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: • cu 33,1% în silvicultură  şi exploatare forestieră  (inclusiv pescuit  şi acvacultură), respectiv cu 30,9% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului; • între 20,5%  şi 29,5% în activități de editare, extracția minereurilor metalifere, transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi aeriene, tipărirea  şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cercetare‐dezvoltare; • între 15,0%  şi 19,5% în fabricarea calculatoarelor  şi a produselor electronice  şi optice, colectarea  şi epurarea apelor uzate, fabricarea produselor din tutun, industria metalurgică, telecomunicații, extracția cărbunelui superior  şi inferior, fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice, depozitare  şi activități auxiliare pentru transport, alte activități de servicii. Creşteri ale câştigului salarial mediu net față  de luna precedentă s‐au înregistrat în sectorul economic doar în tranzacții imobiliare (+2,6%), activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (+0,7%) şi au fost cauzate în principal de acordarea de prime ocazionale şi realizarea de producții ori încasări mai mari (funcție de contracte). În sectorul bugetar2 s‐au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (‐1,9%), respectiv în administrația publică (‐1,4%). În sănătate şi asistență socială câştigul salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă (+0,2%).   Director executiv, Carmen Ispas