STATISTICA: CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA APRILIE 2018 DE 4512 LEI ŞI CEL NET DE 2713 LEI

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA APRILIE 2018  DE 4512 LEI ŞI CEL NET DE 2713 LEI ƒ În luna aprilie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4512 lei, cu 0,5% mai mare decât în luna martie 2018.   ƒ Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2713 lei, în creştere față de luna precedentă cu 9 lei (+0,3%). ƒ Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (6437 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1563 lei). Aprilie 2018 comparativ cu Aprilie 2017 ƒ Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,7%. Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum    ƒ Indicele câştigului salarial real1 față de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,0%. ƒ Indicele câştigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna aprilie 2018 față de luna precedentă.   ƒ Față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 195,3%, cu 0,4 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna martie 2018. Evoluția indicilor prețurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,   în perioada aprilie 2016 ‐ aprilie 2018 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 2016 2017 2018 % Indicele preţurilor de consum Indicele câştigurilor salariale medii nete Luna precedentă = 100 Datele graficului (xls)   În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale  şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creşterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. *) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiții.   1 calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum Aprilie 2018 comparativ cu Martie 2018 În luna aprilie 2018, în majoritatea activităților din sectorul economic1 , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă  ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13‐lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, plății sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă  şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna aprilie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: • cu 23,2% în extracția petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 20,0% în extracția cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 18,8% în activități de servicii anexe extracției; • între 9,0% şi 12,0% în producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat, activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare şi fonduri de pensii, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii); • între 5,5%  şi 9,0% în fabricarea produselor de cocserie  şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, fabricarea substanțelor  şi a produselor chimice, telecomunicații, silvicultură  şi exploatare forestieră  (inclusiv pescuit  şi acvacultură), tipărirea  şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cercetare‐dezvoltare. Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna martie 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13‐lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum  şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: • cu 33,3% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 14,6% în extracția minereurilor metalifere; • între 5,0%  şi 9,0% în fabricarea băuturilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc  şi mase plastice, activități profesionale,  ştiințifice  şi tehnice, fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. În sectorul bugetar2 s‐au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net față  de luna precedentă în învățământ (‐1,8%), respectiv în administrația publică (‐0,2%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în sănătate şi asistență socială (+2,3%) comparativ cu luna precedentă. Director executiv, Carmen Ispas