Stagii de practică pentru studenţi la Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada

Arhiepiscopia Craiovei Stagii de practică pentru studenţi la Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada poze

În anul universitar 2012 – 2013, 300 de studenţi de la Universitatea din Craiova vor participa la stagii de practică, în vederea găsirii unui loc de muncă. Aceste stagii se desfăşoară în cadrul proiectului „Competenţe socio – umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, derulat de Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Instituţiile la care tinerii vor merge în practică sunt Asociaţia Vasiliada, a Mitropoliei Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei, Parohia „Sfântul. Nicolae Dorobănția”, Parohia „Sfinţii Arhangheli”,  Muzeul Olteniei din Craiova, Centrul de Creaţie Populară al Judeţului Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Muzeul de Artă, Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Aeroportul Internaţional Craiova, Liceul „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”. „Selecţia studenţilor a avut loc în perioada iunie-septembrie şi s-a facut din rândul studenţilor de la cele şapte specializări din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultăţii de Litere şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.  Proiectul se adresează studenţilor de la mai multe departamente ale Universităţii din Craiova: Teologie Pastorală, Asistenţă Socială, Istorie, Relaţii Internaţionale, Limba Română, Comunicare, Sociologie. Obiectivul proiectului îl constituie creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniul socio – uman”, a declarat asistent universitar doctor Mihai Ciurea, din cadrul Facultăţii de Teologie dinCraiova. Partenerii la acest proiect sunt Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, valoarea proiectului fiind de 2.117.000 lei.