Solomon poate părăsi Craiova

solomon urca in ford Solomon poate părăsi Craiova poze

Magistraţii gălăţeni au mărit “aria de acoperire” a primarului suspendat al Craiovei, înlocuind măsura interdicţiei de a părăsi oraşul de domiciliu cu interdicţia de a părăsi ţara.

Soluţia a fost pronunţată pe 8 iulie de magistraţii Tribunalului Galaţi, dar a fost atacată cu recurs de către DNA.

Iată textul integral al soluţiei Tribunalului Galaţi.

Solutie: Pentru lipsă de apărare,termen la data de 06.09.2011,sala 2. Admite cererea de înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpatul Solomon Antonie. În temeiul art. 139 Cod de procedură penală, în referire la art. 1451 Cod de procedură penală, înlocuieşte măsura obligării de a nu părăsi localitatea a inculpatului Solomon Antonie cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Desemnează ca şi organ de supraveghere a inculpatului Solomon Antonie Secţia de Poliţie în circumscripţia căreia inculpatul îşi are domiciliul, care va stabili un program de supraveghere. Organul de supraveghere desemnat va verifica periodic respectarea obligaţiilor de către inculpatul Solomon Antonie, iar în cazul în care constată încălcări ale acestuia, va sesiza de îndată Tribunalul Galaţi. În baza disp. art. 1451 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 145 alin. 11 Cod procedură penală stabileşte, în sarcina inculpatului Solomon Antonie, următoarele obligaţii: – să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat, – să se prezinte la postul de poliţie, în a cărei raza teritorială locuieşte, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat, – să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei, – să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza disp. art. 1451 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 145 alin. 12 Cod procedură penală, inculpatul Solomon Antonie va respecta următoarele obligaţii: – să nu se apropie de persoanele împreună cu care a comis fapta, de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. Atrage atenţia inculpatului Solomon Antonie că, în caz de încălcare – cu rea-credinţă – a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. O copie de pe prezenta încheiere se va comunica inculpaţilor, postului de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte fiecare inculpat, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră.