Softronic SRL: Proiectul “Introducerea în fabricație a trenului electric regional”, la final

Softronic SRL, cu sediul în Craiova, Calea Severinului nr 40, a derulat în perioada 16.01.2012-15.07.2014 proiectul “Introducerea în fabricație a trenului electric regional” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 378 /16.01.2012.

Proiectul s-a derulat prin programul POSCCE, Axa prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare Tehnologica si Inovare, Domeniul de interventie 2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare- dezvoltare si inovare, Operatiunea 2.3.3: „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”.

Valoarea totală realizată a contractului a fost de 10.230.877 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 3.944.308  lei.

 

Obiectivele proiectului au fost:

1. Realizarea documentației de punere in fabricație (proiect de execuție fabricație);

2. Noi dotări pentru fabricație: centru de prelucrare cu comandă numerică, cabina de sablare și vopsire.

 

Rezultatele finale pentru proiectul derulat:

-documentație de execuție produs serie validată

-prototip final supus încercărilor prevăzute de tandardele, normativele și fișele UIC în vigoare(încercările au fost executate de Autoritatea Feroviară Română)ș

-prototipul este pus în funcțiune conform reglementărilor europene și poate circula pe căile ferate europene.

 

Prototipul realizat a fost fabricat cu efortul financiar al firmei Softronic:cca 5 milioane euro

 

Toate rezultatele au condus la inovarea produsului Tren Electric Regional EMU(Rama electrică cu 4 vagoane), produs nou care s-a introdus în fabricație.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: