Slujire arhierească la hramul Bisericii Sfântul Ştefan din Craiova

         Sf Stefan 1    Slujire arhierească la hramul Bisericii Sfântul Ştefan din Craiova poze

Slujire arhierească la hramul Bisericii Sfântul Ştefan din Craiova

Biserica Sfântul Ştefan din cartierul craiovean Lunca Jiului a îmbrăcat sâmbătă, 27 decembrie 2014, haine de sărbătoare pentru a-şi cinsti aşa cum se cuvine ocrotitorul spiritual. Bucuria credincioşilor, veniţi în număr mare la eveniment, a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Sf Stefan 2    Slujire arhierească la hramul Bisericii Sfântul Ştefan din Craiova poze

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei religioase, Mitropolitul Olteniei a subliniat semnificaţia teologică a prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ştefan în zilele de sărbătoare ale Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. “Sărbătoarea Sfântului Ştefan este aşezată în zilele de prăznuire a Naşterii Domnului pentru că vorbim de Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Fecioara Maria, de prezenţa firii umane în persoana Sa şi de continuitatea întru veşnicie a acestei firi umane, unite cu firea divină în Prea Sfânta Treime. Iar martorul acestei unităţi a persoanei Mântuitorului Hristos este Sfântul Arhidiacon Ştefan, primul dintre cei şapte diaconi ai Bisericii creştine, aleşi de sfatul celor doisprezece Apostoli şi cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos. El este numit mucenic nu numai în sensul că a fost ucis cu pietre, ci şi în sensul mărturisirii Adevărului de Credinţă, lucru fundamental pentru Biserica noastră deoarece cuvintele Sfântului Ştefan << Iată văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu >>(Fapte 55, 56), au rămas înscrise în dogmele credinţei creştine, aşa cum mărturisim şi în Simbolul de Credinţă: <<Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui>> (art. 6). Prin urmare, viaţa şi martiriul Sfântului Ştefan ne arată încă o dată că noi suntem cuprinşi în Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care stă de-a dreapta Tatălui şi vom sta şi noi alături de El aşa cum ne asigură Sfânta Scriptură, că atunci când se va arăta Domnul Slavei, pururea va fi cu noi”, a spus IPS Irineu. În partea de încheiere a cuvântului de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa l-a felicitat pe părintele paroh, prof. univ. dr. Ştefan Resceanu, care sărbătoreşte la 27 decembrie atât ziua numelui cât şi ziua de naştere şi pe toţi cei care poartă numele Sfântului Ştefan.

Sf Stefan 3    Slujire arhierească la hramul Bisericii Sfântul Ştefan din Craiova poze

Biserica aflată sub purtarea de grijă a Sfântului Arhidiacon Ştefan, situată în cartierul Lunca Jiului din Craiova, a fost ridicată în perioada anilor 1996 – 2006, cu sprijinul credincioşilor din parohie şi prin strădania preotului paroh Ştefan Reşceanu. Piatra de temelie a sfântului locaş a fost aşezată de vrednicul de pomenire Nestor Vornicescu, mitropolitul de atunci al Olteniei.

Diacon Gheorghe Cioiu