Situația finanțărilor acordate și a locurilor de muncă înființate prin programele OTIMMC Craiova în 2014

Situația finanțărilor acordate și a locurilor de muncă înființate prin  programele derulate de OTIMMC Craiova în  anul 2014

 

      Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Craiova și-a prezentat în prima ședința a Colegiului Prefectural din anul 2015, raportul de activitate pentru anul 2014.

       În cadrul celor 9 Programe derulate de către Oficiu au primit finanțare un număr total de 152 de IMM- uri ce au creat 385 locuri de muncă. Găsiți mai jos programele implementate, obiectivele si rezultatele acestora. 

 

 

ATRIBUȚII ALE OTIMMC Craiova

 

Un alt scop al  OTIMMC Craiova începând cu anul 2014, pe lângă implementarea Programelor Naționale,  a fost acela de a deveni o interfață între mediul de afaceri din regiune, viitorii antreprenori și organismele guvernamentale care le influențează activitatea.

–     OTIMMC  Craiova  oferă consiliere gratuită privind accesarea fondurilor nerambursabile de la stat prin intermediul programelor naționale de finanțare.

–   OTIMMC Craiova certifică și monitorizează constant cheltuielile eligibile pentru care au primit finanțare,  peste 200 de firme din anul 2011 și până în prezent.

–    OTIMMC Craiova a contribuit la diseminarea noii “Legi a IMM-urilor”, Legea nr. 62/2014, la elaborarea procedurilor pentru anul 2014 și elaborarea proiectelor de proceduri de programe pentru anul 2015.

–  Ca urmare a întâlnirilor pe care OTIMMC Craiova le-a organizat cu reprezentanții mediului de afaceri au fost abordate subiecte diverse precum și măsurile pe care aceștia le văd pentru îmbunătățirea desfășurării activității lor și eradicarea evaziunii fiscale, măsuri ce au fost prezentate în Comitetul Consultativ din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism.

–  În urma Proiectului „Antreprenor pentru o zi” OTIMMC Craiova a transmis Ministerului Economiei un Memoriu Justificativ prin care sesiza o problemă ridicată de mediul de afaceri zonal, problemă ce reprezintă un obstacol major în calea dezvoltării industriei pe orizontală din România; acesta a  primit răspuns favorabil din partea ANAF.

 

 

Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013,cu modificările şi completările ulterioare

      Obiectiv: stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă, prin acordarea unei alocații financiare nerambursabile de maxim 100.000 euro/IMM, reprezentând maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate.

90 firme înscrise;

–  22 firme finantate;

110 locuri de muncă;

valoarea totală a alocației financiare nerambursabile a fost de 5.509.686 lei.

 

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – 2014

Obiectivul Programului: încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

–  65 firme înscrise;

16 firme finantate;

– 48 locuri de muncă;

– valoarea totală a alocației financiare nerambursabile a fost de 1.215.943 lei.

 

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri – 2014

 

         Obiectivul Programului: dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

– 21 firme înscrise;

13 firme finantate;

– 26 locuri de muncă;

– valoarea totală a alocației financiare nerambursabile a fost de 803.000 lei.

 

Programul naţional multianual pentru susţinerea

 meşteşugurilor şi artizanatului – 2014

 

Obiectivul programului: promovarea produselor şi serviciilor pe pieţele naţionale şi internaţionale, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri.

–  11 firme înscrise;

– valoarea totală a alocației financiare nerambursabile a fost de 8.970 lei.

 

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – 2014

      Obiectivul programului: stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare.

–  4 firme înscrise;

0 firme finanțate.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării

 microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – 2014

 

      Obiectivul programului : creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private .

– 84 firme înscrise;

37 firme finantate;

– 74 locuri de muncă;

– valoarea totală contractată fost de 1.354.176,00 lei.

 

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi

 facilitarea accesului la finanţare  – START 2014 –

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

– 62 firme înscrise;

7 firme finanțate;

– 21 locuri de muncă;

– valoarea totală decontată a fost de 660.760,00 lei.

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării

întreprinderilor mici şi mijlocii – 2014

 

Obiectivul programului: EMPRETEC este un program integrat de pregătire al Națiunilor Unite, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale.

–  49 aplicanți;

      –  21 participanti selectați;

      – valoarea totală decontată a fost de 62.440 lei.

 

Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenționate pentru TINEri în

București și regiunea Sud Vest

 

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

–          70 imm-uri inscrise;

–          170 absolventi înscriși – 106 absolvenți angajați;

–          suma solicitată  spre decontare este in valoare de 85.370 lei, Fonduri Europene.

 

ROMÂNIA HUB

CE ESTE ROMÂNIA HUB ? Un program de asistentă, pregătireantreprenorială, mentorat, consultări public private. Evenimente din cadrul Programului:

–    Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor în cadrul workshop-ului „Start- up day” – 11.09.2014;

–    Dezvoltarea activității întreprinzătorilor în cadrul workshop-urilor „Webinars – consiliere de grup” și „Networking day”- 29.09.2014;

–      Sprijinirea tinerilor prin facilitarea accesului la informare în cadrul workshop-urilor „Start- up day” și „Webiners – consiliere de grup” –  30.09.2014;

–          Participare și susținere conferințe la „Târg de locuri de muncă Craiova – Garanții pentru TINE-ri” în parteneriat cu BNS;

–          Participare la “Bursa locurilor de muncă” –  26.09.2014;

–          Eveniment de informare privind programele naționale desfășurat în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova – 12.11.2014;

–          Eveniment de informare privind programele naționale desfășurat în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova – 11.12.2014;

–          Întâlnire România HUB la licee – 12.12.2014, Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina;

–          România HUB – Lansare EMPRETEC – 06.11.2014 în Sala Europa a Consiliului Județean Olt;

–          Proiectul „Antreprenor pentru o zi” – 8.10.2014;

–          Conferinta “Târg de locuri de muncă – Garanţii pentru TINE- ri” – Râmnicu Vâlcea – 21-22 octombrie 2014 s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea.

 

 

 

 

 

OTIMMC Craiova

Sef Oficiu

Radu Mihai GHINEA