Simulare: Cod Roşu de inundaţii în Dolj şi Gorj

aba dispecerat Simulare: Cod Roşu de inundaţii în Dolj şi Gorj poze
În perioada 21 – 24  iunie 2011 ABA Jiu derulează un  exerciţiu de simulare privind apărarea împotriva inundaţiilor şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, în bazinul hidrografic mijlociu şi inferior al râului Jiu, în judeţele Gorj şi Dolj.
Potrivit reprezentanţilor ABA Jiu, exerciţiul are drept scop verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic pentru avertizarea – alarmarea populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, precum şi a modului în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru managementul riscului la inundaţii.
“Exerciţiul de simulare pentru apărare împotriva inundaţiilor se va  desfăşura timp de 4 zile în Bazinul hidrografic al râului Jiu, între localităţile Sadu, judeţul Gorj şi Podari judeţul Dolj. Vor fi convocate Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (în localităţile implicate în exerciţiu): Turcineşti, Tâgu Jiu, Drăguţeşti, Rovinari, Bâlteni, Plopşoru şi Turceni-judeţul Gorj şi Filiaşi, Braloştiţa, Brădeşti, Almăj, Scaieşti, Coţofenii din Dos şi Podari din Dolj  în cadrul cărora se vor prezenta inclusiv atribuţiile ce revin autorităţilor de la nivel local, dar şi măsurile preventive şi de intervenţie operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean din zonele de risc, în managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii”, a precizat directorul A.B.A Jiu, Cosmin Călin.

Exerciţiul  se va declanşa  în Dispeceratul bazinal al A.B.A Jiu Craiova începând cu primirea şi transmiterea avertizărilor COD PORTOCALIU şi COD ROŞU primite de la A.N.M. şi CMR Oltenia, precum şi de la INMHGA, Biroul Hidrologie şi Compartimentul Prognoze Bazinale, verificarea modului  de transmitere a avertizărilor hidrometeorologice la CJSU respectiv ISU Dolj şi Gorj, precum şi a modului în care sunt cunoscute prevederile planurilor bazinale şi judeţene de apărare împotriva inundaţiilor, continuîndu-se cu dispeceratele S.G.A.- urilor Dolj şi Gorj.
Structurile implicate sunt: Ministerului Mediului – Comitetul Ministerial- Centru Operativ cu activitate permanenta pentru Situatii de Urgenta; A.N. “Apele Române”  – Centru Operativ pentru Situatii de Urgenta;Administratia Nationala de Meteorologie  – Bucuresti; Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor – CNPH; A.B.A Jiu Craiova –  Centru Operativ pentru situatii de Urgenta; S.G.A Gorj – Centru Operativ pentru Situatii de Urgenta; S.G.A Dolj  – Centru Operativ pentru Situatii de Urgenta; CM R ’’Oltenia”- Serviciul  regional de prevedere a vremii – Craiova; SC.Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Targu Jiu – jud. Gorj;Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Gorj si Dolj (centrele operative);Grupurile de Suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii – Judetele Gorj si Dolj; Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Gorj si Dolj (centre operaţionale); Comitete Locale pentru Situatii de Urgenta  cuprinse in exercitiul de simulare din judeţul Gorj: Turcinesti,Targu Jiu, Dragutesti, Rovinari,Balteni, Plopsoru si Turceni; Comitete Locale pentru Situatii de Urgenta cuprinse în exercitiul de simulare din judeţul Dolj: Filiasi, Bralostita, Bradesti, Almaj, Scaesti, Cotofenii din Dos si Podari; Departamentul Relaţii cu Presă.