Sfântă Liturghie arhierească şi omagiu adus eroilor în parohia gorjeană Scoarţa

 

Scoarta 2 Sfântă Liturghie arhierească şi omagiu adus eroilor în parohia gorjeană Scoarţa poze

Parohia Scoarţa din Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a îmbrăcat haine de sărbătoare în Duminica a 4-a după Rusalii spre a primi aşa cum se cuvine vizita pastorală a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a Monumentului Eroilor, ridicat în curtea Bisericii parohiale cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

 

Numeroşi credincioşi au fost prezenţi duminică, 2 iulie, la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de chiriarhul locului, IPS Părinte Mitropolit Irineu, la altarul Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Scoarţa, judeţul Gorj, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte şi părintele protopop Iulian Mărgineanu, de la Protoieria Târgu Cărbuneşti. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba de sfinţire a noului Monument al Eroilor celor două conflagraţii mondiale, ridicat în curtea sfântului locaş de către autorităţile publice locale cu sprijinul enoriaşilor parohiei, precum şi o slujbă de pomenire a a lor. Pentru osteneala depusă în ridicarea acestui monument omagial şi pentru celelalte lucrări de amenajare a exteriorului bisericii, mai multe persoane au primit Gramate de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, iar preotul paroh Mădălin Costantin Pavel a fost hirotesit în rangul de iconom. De asemenea, cu prilejul ieşirii la pensie, fostul paroh, preotul Iulian Pavel, a fost hirotesit în rangul bisericesc de iconom stavrofor.

Scoarta 4 Sfântă Liturghie arhierească şi omagiu adus eroilor în parohia gorjeană Scoarţa poze

Credincioşii din Parohia Scoarţa, vrednici urmaşi ai înaintaşilor

 

În cuvântul pe care l-a pus la inima credincioşilor cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit principalele învăţături ale textului evanghelic din Duminica a 4-a după Rusalii, despre minunea vindecării slugii sutaşului din Capernaum (Matei 8, 5-13). De asemenea, IPS Irineu i-a felicitat pe toţi cei care au contribuit la ridicarea monumentului închinat eroilor comunei gorjene Scoarţa, considerându-i vrednici să ducă mai departe moştenirea pe care au primit-o.

Scoarta 1 Sfântă Liturghie arhierească şi omagiu adus eroilor în parohia gorjeană Scoarţa poze

„Toţi strămoşii noştri eroi care şi-au dat viaţa pentru ţara şi neamul acesta, ne-au poruncit prin viaţa şi faptele lor să ducem mai departe valorile pentru care ei au făcut sacrificiul suprem, în primul rând dragostea faţă de neam, ţară şi credinţa ortodoxă strămoşească. Iar credincioşii din Parohia Scoarţa s-au arătat vrednici urmaşi ai înaintaşilor, vrednici de mângâierea şi lucrarea Duhului Sfânt, îndeosebi pentru faptul că nu i-au uitat pe cei care, mulţi dintre ei în floarea tinereţii, şi-au vărsat sângele cu gândul la cei dragi, la cei din familia, din localitatea şi din ţara lor. De aceea, şi prin monumentul acesta, ei rămân vii în memoria noastră, dovadă că s-a împlinit un gest de recunoştinţă pe care sufletele lor nemuritoare îl aşteptau fără îndoială. Un monument ridicat lângă Biserica moşilor şi strămoşilor, pe care au fost încrustate numele lor spre cinstire şi pioasă aducere aminte. Noi felicităm pe toţi cei care s-au ostenit cu realizarea acestei frumoase lucrări, pe toţi credincioşii în frunte cu preotul paroh şi dl primar şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să le dea în continuare nădejde sfântă şi puterea de a iubi patria, credinţa ortodoxă şi toate valorile lăsate moştenire de moşii şi strămoşii noştri”, a încheiat IPS Părinte Irineu.

 

Preot Gheorghe Cioiu