Seminar OIRPOSDRU pentru beneficiarii finanţărilor europene

pos dru Seminar OIRPOSDRU pentru beneficiarii finanţărilor europene poze

Organizaţiile care implementează proiecte europene de tip strategic, şcolite la prefectură.

Acţiunea a avut loc ieri la Prefectura Dolj.

“La eveniment au participat reprezentanti ai Organismului Intermediar si reprezentanti ai echipelor de implementare desemnati din partea organizatiilor care implementează proiecte de tip strategic, de ajutor de stat si de minimis si de grant finantate din POS DRU, din Regiunea Sud Vest Oltenia.
În cadrul seminarului au fost abordate subiecte care vizează mecanismul rambursării cheltuielilor, raportările privind implementarea, derularea procedurilor de achizitie efectuate în cadrul proiectelor, măsurile de evitare a cheltuielilor neeligibile si s-a răspuns la întrebarile adresate de către participanti
La data curentă Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Vest Oltenia gestionează un număr de 68 de proiecte finantate din POSDRU, cu o valoare totală de 269 346 541,4 lei, asigurând îndeplinirea în regiunea Sud Vest Oltenia a functiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane privind lansarea cererilor de propuneri de proiecte, informarea şi publicitatea, evaluarea şi selecţia proiectelor depuse, managementul financiar al fondurilor, monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor finantate in cadrul Domeniilor Majore de Interventie 3.1, 3.2, 5.1, 6.2 si 6.3”, precizează un comunicat al OIRPOSDRU SV Oltenia.