Şedinţă festivă la ABA Jiu: Dunărea are strategie de ziua ei

aba jiu barca dunare Şedinţă festivă la ABA Jiu: Dunărea are strategie de ziua ei poze
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Dunării, Administraţia Bazinală de Apă Jiu a  organizat marţi, 28 iunie 2011, la Dr. Tr. Severin, şedinţa festivă a Comitetului de Bazin  Jiu- Dunăre.
Pe ordinea de zi a şedinţei s-au regăsit Accidentul ecologic din Ungaria – Monitorizarea şi modul de implicare al A.B.A Jiu în gestionarea situaţiei, în contextul aplicării planului de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale pe Dunăre; Dunărea vector de dezvoltare durabilă a navigaţiei – convenţii în vigoare  privind tranzitul naval- convenţia MARPOL, etc.- poluări accidentale, mod de intervenţie”; ” Modul de intervenţie al S.C HIDROELECTRICA – Sucursala Porţile de Fier în contextul aplicării prevederilor planului de restricţii şi folosirea apei în perioadele  deficitare”; ” Proiecte şi activităţi privind managementul durabil al apelor fluviului Dunărea ”.
La festivitatea de marţi a fost prezent şi ing. Gigi Dragu, reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor, care a prezentat importanţa nou adoptatei Strategii a Dunării. “În acest an, a fost aprobată, la sfârşitul săptămânii trecute, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării care va constitui o platformă de cooperare a ţărilor din această zonă. Aveam nevoie de o viziune unitară asupra tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul bazinului dunărean care să conducă la prosperitatea şi dezvoltarea regiunii, protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Împreună cu Ungaria, coordonăm Aria Prioritară 5 din Strategia Dunării. Pentru a utiliza în mod eficient această oportunitate, avem ca sarcină promovarea de proiecte concrete de gestionare coordonată a riscurilor de mediu, inclusiv de creare a unei infrastructuri ecologice de diminuare a efectelor evenimentelor climatice  extreme. În acelaşi timp, trebuie să acordăm o importanţă deosebită dezvoltării de proiecte, măsurilor şi acţiunilor care să conducă la îmbunătăţirea, protejarea şi conservarea ecosistemelor Dunării şi afluenţilor săi. Fiecare dintre noi poate şi trebuie să facă ceva pentru a proteja ecosistemul care ne susţine. Reprezentanţii unităţilor industriale şi agricole, autorităţile locale, organizatiile neguvernamentale şi publicul trebuie să se alăture într-un efort comun  şi să acţioneze astfel încât să contribuie la conservarea şi, dacă este necesar, la refacerea ecosistemelor râurilor, de-a lungul cărora ne-am dezvoltat ca civilizaţie”, a spus Dragu.
Membrilor şi invitaţilor la Comitet le-a fost prezentat de către specialiştii A.B.A Jiu  Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu: Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Jiu“.