Ședință extraordinară la CLM: Primăria Craiova cade la pace cu artiștii pe 100.000 de euro

centru concert Ședință extraordinară la CLM: Primăria Craiova cade la pace cu artiștii pe 100.000 de euro poze

Municipalitatea craioveană vrea să stingă litigiul cu UCMR-ADA pentru contribuțiile neachitate în perioada 2006-2009, achitînd aproximativ 430.000 de RON din cele 5 milioane stabilite prin expettiză.

Procesul cu UCMR-ADA datează din 2009, iar edilii vor să încheie litigiul prin tranzacție, înainte de ultimul termen de judecată, stabilit pentru data de 26 ianuarie.

Ședința extraordinară a CLM este programată cu o zi mai devreme, unul din cele două puncte de pe ordinea de zi având în vedere tocmai procesul mai sus pomenit. Potrivit raportului întocmit fe angajații primăriei Craiova, expetiza contabilă întocmită în speță a scos primăria datoare cu peste 5 milioane de RON, reprezentând ontribuții neachitate de edili de-a lungul timpului pentru concertele organizate în oraș, în principal cele de Zilele Craiovei, precum și penalități calculate în baza legislației privind drepturile de autor.

Raportul precizează că municialitatea craioveană poate stinge litigiul cu UCMR-ADA, prin achitarea sumei de 360.783,19 lei noi plus TVA, convenită deja, în principiu, cu partea adversă.

„Până în prezent, dosarul respectiv a parcus un număr de peste 30 de termene de judecată, timp în care au fost întocmite la solicitarea instanţei de judecată rapoarte de expertiză contabilă judiciară, suplimente la rapoartele de expertiză, precum şi un raport de contraexpertiză contabilă judiciară, rapoarte la care instituţia noastră a formulat numeroase obiecţiuni. La ultimul raport solicitat de instanţa de judecată, intitulat ,,raport de contraexpertiză contabilă judiciară”, întomit de expertul contabil judiciar Butea Gheorghe şi depus la termenul de judecată din data de 24.03.2015, s-a stabilit în sarcina instituţiei noastre plata către UCMR-ADA a următoarelor sume : – 535.429,30 lei – remuneraţie cu TVA după scăderea plăţilor – 2.654.218,84 lei – total penalităţi la remuneraţia restantă datorată – 1.885.947,04 lei- remuneraţa triplă cu TVA În aceste condiţii, după respingerea de către instanţa de judecată a obiecţiunilor formulate de instituţia noastră prin reprezentantul legal la acest ultim raport de contraexpertiză contabilă judiciară, autoritatea publică locală a încercat medierea prezentului litigiu amiabil în sensul încheierii unei tranzacţii judecătoreşti între cele două părţi litigante. Ca urmare, UAT- Municipiul Craiova a solicitat UCMR-ADA încheierea tranzacţiei în vederea stingerii litigiului, suma propusă de autoritatea locală prin adresa nr. 141482/06.11.2015 înregistrată la UCMR–ADA cu nr. 22100/10.11.2015 fiind de 360.783,19 lei, sumă la care se va aplica TVA. Această sumă finală reprezentând drepturi de autor datorate de instituţia noastră pentru perioada anilor 2006-2009, a rezultat în urma reducerii sumei de 535.429,30 lei stabilită prin raportul de contraexpertiza contabilă judiciară de către expertul desemnat de instanţă în dosar, prin excluderea din baza de impozitare a unor sume ce nu fac obiectul Deciziei ORDA nr. 365/2006 şi a fost acceptată în final şi de conducerea UCMR-ADA, sub condiţia transmiterii tuturor play-listelor din perioada de referinţă pentru spectacolele organizate. Având în vedere aceste aspecte, instituţia noastră în urma conlucrării Direcţiei Juridice Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ cu Direcţia Economică şi Serviciul de Imagine, a intocmit play-listul ce va fi depus la sediul reclamantei din Bucureşti, str. Ostaşilor nr. 12, sector 1, in vederea încheierii tranzacţiei, la o dată anterioară termenului de judecată din 26.01.2016”, se arată în raport.