Ședință de îndată și rectificare de buget de 1, 4 milioane de lei, pentru schimbarea gazonului de pe „Oblemenco”

gazonclm Ședință de îndată și rectificare de buget de 1, 4 milioane de lei, pentru schimbarea gazonului de pe „Oblemenco” poze

Consiliul Local Municipal Craiova se reunește joi, în ședință de îndată, pentru a aproba un set de proiecte de hotărâre, trei dintre acestea fiind legate de mult așteptata schimbare a gazonului de pe stadionul Ion Oblemenco.

Primul dintre proiectele supuse dezbaterii aleșilor locali prevede aprobarea noii convenții cu Compania Națșională de investiții: „Art.1. Se aprobă Convenţia încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, bdul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj, din gazon natural, în gazon ranforsat (hibrid), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze convenția prevăzutăla art.1 din prezenta hotărâre”.

Alte două proiecte au în vedere rectificările de buget necesare pentru asigurarea cofinanțării din partea administrației locale, care contribuie la schimbarea gazonului cu 1, 4 milioane de lei.

„Municipiul Craiova, în calitate de proprietar și beneficiar al stadionului de fotbal situat în B-dul Ilie Balaci, nr.8 a făcut numeroase demersuri către Compania Națională de Investiții pentru schimbarea gazonului stadionului, pentru a respecta obiectivele impuse de forurile internaționale și a nu pune în pericol sănătatea și integritatea sportivilor. Pentru realizarea lucrărilor, respectiv schimbarea suprafeței de joc inierbată (gazon 100 % natural) cu gazon ranforsat (hibrid), Municipiul Craiova va încheia o convenție cu Compania Națională de Investiții, convenție care va cuprinde partea de cofinanțare ce va reveni municipalității, ca diferență între prețul unui gazon 100 % natural și unul hibrid. 2 Direcția Patrimoniu propune alocarea sumei de 1.413,00 mii lei la cap.51.02.20.19 – Autorități executive, titlul II –Bunuri și servicii – ”Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere”. Suma se compune din 1.100,00 mii lei ce vor fi virați de la La Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie, de la obiectivului de investiții ”Pardoseală portabilă pentru protecție gazon” și 313,00 mii lei ce vor fi disponibilizați de la cap.51.02 – Autorități executive, titlul II –Bunuri și servicii, art.20.01.30 – ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, se arată în documentația înaintată consilierilor locali.