Ședință de îndată la CLM. Primăria Craiova preia și populează stadionul de la CNI

Foto Stadion Ședință de îndată la CLM. Primăria Craiova preia și populează stadionul de la CNI poze

Consilierii locali craioveni sunt convocați în ședință de îndată, miercuri, 8 noiembrie, pentru preluarea stadionului de fotbal în patrimoniul municipalității, la o singură zi de la recepția investiției, realizată astăzi.

„Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prin completare cu bunul ,,Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”, având valoarea finală a lucrărilor executate de 239 731 352,83 lei (cu TVA inclus). Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi completată”, se arată în proiectul de hotărâre supus aprobării consiliului local.

Totodată, municipalitatea își modifică organigrama, alocând 23 de posturi „Serviciului Administrare si Exploatare Stadion”, nou creat în cadrul Directiei Patrimoniu, Serviciu ce va avea ca atributii administrarea si exploatarea Stadionului, sub coordonarea Directorului Executiv, structura funcţională urmând a fi formată din: – 8 funcţii publice din care : o functie publica de conducere de sef serviciu si 7 functii publice de executie; -15 functii contractuale,