Ședință de îndată a CLM. Primăria Craiova primește bani de cadastru

primaria craiova fatada Ședință de îndată a CLM. Primăria Craiova primește bani de cadastru poze

Consilierii locali craioveni sunt convocați azi în ședință de îndată pentru rectificarea bugetului local al municipiului. Primăria Craiova primește ceva mai mult de 100.000 de RON din bugetul ANCPI pentru lucrări de cadastru.

„Prin Nota de fundamentare nr. 123812/08.09.2017, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului propune realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilanul/intravilanul municipiului Craiova ( servicii de prestare a activităților de măsurători cadastrale și operațiuni de înscriere în cartea funciară, identificarea, masurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale și stocarea datelor pe suporturi informatice, etc) . În consecință, bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova se suplimentează la partea de venituri cu suma de 107,00 mii lei pe sursa 43.02.34 -”sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară”, se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre supus aprobării consilierilor locali.