Şedinţă de astupat deficitul bugetar la CLM Craiova

Consilierii locali craioveni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru acoperirea deficitului bugetar înregistrat în 2012. 

Deficitul bugetar de anul trecut, cifrat la peste 130 de miliarde de lei vechi, urmează a fi acoperit din excedentul înregistrat în anul precedent.

“În bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului
Craiova pe anul 2012 a fost reportat un excedent bugetar aferent anului 2011 în sumă 13.501.000 lei. Până la finele anului 2012 a fost încasată la sursa 40.02.14 „Venituri ale bugetelor locale – sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” suma de 13.212.732,34 lei pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare.
Analizând execuţia bugetului local la data de 31.12.2012, emisă în 8 ianuarie 2013, se constată un deficit final de 13.047.967,40 lei în secţiunea de dezvoltare, ce urmează a fi acoperit din excedentul bugetului local reportat din anul 2011, în conformitate cu normele de închidere ale exerciţiului bugetar pe anul 2012”, precizează raportul anexat proiectului de hotărâre supus aprobării consilierilor locali craiveni la şedinţa extraordinară de miercuri.