Se mută staţia de taxi de la complexul Baba Novac

m comunitari taxi Se mută staţia de taxi de la complexul Baba Novac poze

Consilierii locali municipali vor aproba decizia în şedinţa de joi a legislativului local.

Potrivit raportului întocmit de funcţionrii primăriei Craiova, staţia de taxi din Brazdă va fi mutată în dreptul blocurilor A6 – A7, fiind, în plus, micşorată până la o capacitate de 12 locuri.

“Prin HCL nr. 487/2005 cu modificările şi completările ulterioare au fost aprobate amplasamentele staţiilor taxi din municipiul Craiova.
În conformitate cu prevederile art.13, lit.f din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale emit reglementări referitoare la stabilirea locurilor de staţionare a taxiurilor.
În urma lucrărilor efectuate pe str. Brazda lui Novac a fost modificată configuraţia acestei străzi precum şi amplasamentul staţiei taxi situată în zona complexului Baba Novac.
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:
1) Desfiinţarea staţiei taxi amplasată pe str. Brazda lui Novac- Complex Baba Novac, carosabil – 30 locuri;
2) Înfiinţarea staţiei taxi amplasată pe str. Brazda lui Novac, în zona blocurilor A6, A7 – 12 locuri

3) Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.4 la HCL nr. 487/2005”, precizează raportul.