ȘCOALA ROSE: Să descoperim viața de student la Horticultură

În cadrul Facultății de Horticultură a Universității din Craiova se desfășoară în acest an academic proiectul ROSE, cu finanțare europeană Să descoperim viața de student la Horticultură(DESCHORT).Proiectul se adresează elevilor de liceu din clasele terminale, aflați în categorii defavorizate și cu risc ridicat de abandon şcolar.

Școala de vară Să descoperim viața de student la Horticulturăare ca obiectiv general familiarizarea elevilor cu viața universitară în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar, precum și promovarea domeniilor din sfera horticulturii în rândul elevilor din liceele aflate în regiunea S-V Oltenia.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, Școala de vară din anul 2020 nu a avut loc, astfel că, în acest an, se derulează simultan două școli de vară în regim on-line,grupul tintă fiind alcătuit din câte 50 de elevi, care  desfăsoară activități educaționale, motivaționale, culturale și recreative.În acest mod, activitățile vor contribui la atingerea acelorași rezultate, dar s-au eliminat riscurile implicate de transportul elevilor, împărțirea unor spații comune de cazare, masă, săli de curs etc.

În perioada anterioară derularii activităților onlinecei 100 de elevi de la: Liceul  „Constantin Brâncoveanu” din Horezu, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu, Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” din Osica de Sus, Liceul Tehnologic „Matei Basarab” din Caracal și Liceul „Ștefan Diaconescu” din Potcoava au primit laptopuri prin proiectul ROSE AG 337, Să descoperim viata de student la Horticultură, derulat de Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova

Școala de vară se desfășoară pe parcursul a 14 zile, în perioada 19.07- 1.08.2021. În cele două săptămâni elevii participă la cursuri interactive în domenii specifice (Horticultură și Peisagistică, Biologie, Protecția mediului, Nutriție); ateliere de lucru menite să ofere cursanților din grupul țintă informații științifice atractive, să le dezvolte abilități practice în domenii specifice programelor de studii de la facultatea nostră în vederea motivării acestora pentru o cariera profesională în sfera horticulturii; consiliere profesională și orientare în carieră; vizite de studiu si prezentarea unor afaceri de succes în domeniul horticulturii, industriei alimentare și protecției mediului pentru a  realiza contactul tinerilor cu realitatea mediului economic și cu specialiști formați în facultatea noastră; activităţi recreative, de familiarizarea cu orașul și campusul universitar precum și cu alte aspecte plăcute ale vieții de student.