Şcoala de vară „Artă, Cultură, Spiritualitate” – ROSE/ 2018

           

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova organizează, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Școala de vară „Artă, Cultură, Spiritualitate”.

Anul acesta, Școala va fi organizată în perioada 16-29 iulie 2018, din grupul țintă făcând parte 26 de elevi, selectați de la două dintre liceele partenere, respectiv: Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, jud. Dolj (10 elevi) și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea (16 elevi).

Elevii vor urma cursuri de specialitate din domeniul spiritualității și al artelor plastice: Introducere în domeniul spiritualității și al artelor plastice; Familiarizarea cu conceptul de conservare-restaurare al bunurilor culturale; Noțiuni generale despre istoria artelor plastice și elemente de spiritualitate și artă creștină. Se vor desfăşura ateliere de lucru în domeniul Artelor plastice și workshop-uri artistice atât în atelierele facultății, cât și în aer liber. De asemenea, se vor realiza vizite de studiu la Complexul Brîncuși din Tîrgu Jiu și la Mănăstirile Tismana și Lainici din jud. Gorj. În cadrul taberei „Sf. Nicodim” a Mănăstirii Tismana vor fi desfășurate workshop-uri în plein air, care să implice activități de creație cu teme libere sau propuse.

Scopul activităților didactice, remediale și extracurriculare prevăzute în cadrul Școlii de vară este de a motiva elevii să finalizeze studiile liceale și de a se orienta apoi spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, specializările Artă Sacră, Arte Plastice și Teologie Ortodoxă Pastorală.

Obiectivul general al proiectului este atragerea elevilor din liceele regiunii Sud-Vest Oltenia către un învățământ superior de calitate și facilitarea accesului acestora la învățământul terțiar din domeniul Artelor Plastice al Universității din Craiova, prin intermediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE)