Schimbare de manager la Spitalul Filantropia

primaria craiova fatada Schimbare de manager la Spitalul Filantropia poze

Consiliul de administraţie al unităţii medicale scoate la concurs postul de manager al spitalului municipal. 

Anunţul cu privire la data concursului şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii a fost postat pe site-ul primăriei Craiova.

“Consiliul de Administratie al Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,
anunŃă organizarea concursului, în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.1082/2010,
pentru ocuparea functiei de MANAGER – persoana fizica.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,
str. N.Titulescu , nr. 40, in data de 23.07.2012, ora 11.00.- pentru proba scrisa, respectiv
pe data de 25.07.2012 ora 11.00 – pentru sustinerea proiectului de management.
La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc urmatoarele criterii,
cumulative:
a) sunt absolventi de invatamant de lunga durata cu diploma de licenta sau
echivalenta;
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii
sau absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori
administrative organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata potrivit
legii;
c) managerul trebuie sa fie cadru universitar sau medic primar si sa fie absolvent al
unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate
MS si stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatatii;
d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii superioare de lunga
durata conform legii;
e) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
f) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
g) nu au varsta de pensionare conform legii.
Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda :
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare
in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomelor
masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ,
organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata potrivit legii;
e) documente care sa ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizata a
certificatului de medic primar;
f) curriculum vitae;
g) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari
competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar; 2
h) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata
sau copie dupa carnetul de munca certificata “ in conformitate cu originalul” de
catre conducerea unitatii;
i) cazierul judiciar;
j) adeverinta din care rezulta ca este apt medical fizic si neuropsihic;
k) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de
anul 1989;
l) declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca
a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
m) copie legalizata a actelor ( certificat de casatorie, etc) prin care si-a schimbat
numele dupa caz;
n) proiectul de management realizat de candidat;
o) mandatul postal de plata a taxei de participare la concurs in valoare de 800 lei achitata in contul unitatii sanitare publice sau chitanta de plata a acestei sume la casieria unitatii sanitare publice , dupa caz;
Bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova str. Nicolae Titulescu, nr.40 si pe site-ul Spitalului www.filantropia.ro si cel al Primariei Craiova
www.primariacraiova.ro, iar grila de punctare a proiectului de management va fi  afisata dupa incheierea perioadei de inscriere a candidatilor.
Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova , str. Nicolae Titulescu, nr.40, pan
la data de 13.07.2012 de luni pana joi, intre orele 08,00-15,00 si vineri intre orele 8,00- 13,00.