SC Salubritate Craiova SRL a ajuns la un acord temporar cu Eco Sud SA

 

Craiova, 7 aprilie 2017

 

În vederea deblocării situației create la Depozitul Ecologic Mofleni,  în cursul zilei de 7 aprilie 2017, reprezentanții SC Salubritate Craiova SRL și SC Eco Sud SA au purtat discuții și au ajuns la o înțelegere privind modalitatea de facturare a deșeurilor depuse în rampă, respectiv menținerea în facturile emise de operatorul Depozitului Ecologic Mofleni a singurului tarif aprobat (17,65 euro+TVA/tonă), până la momentul în care SC Eco Sud va primi un răspuns la propunerea de modificare de tarif înaintată autorităților locale.

 

Reamintim faptul că astăzi, 7 aprilie 2017, în intervalul 09.40-12.00, operatorul Depozitului Ecologic Mofleni, SC Eco Sud SA, a condiționat accesul în rampă a operatorului de salubritate de semnarea facturilor emise în baza fiecărui tichet de cântar eliberat astăzi, 07.04.2017. Precizăm faptul că tariful de facturare este diferit de cel aprobat prin Contractul de asociere nr. 17/2002, cu acte adiționale, încheiat între autoritatea locală și SC Eco Sud SA ( 26,07 euro+TVA/tonă).