Sancțiunile aplicate primăriilor de către Filiala Sud – Vest Oltenia a Autorității Electorale Permanente

Sancțiunile aplicate primăriilor de către Filiala Sud – Vest Oltenia a

Autorității Electorale Permanente

Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat, în luna mai 2015, un număr de 560 de acțiuni de control la nivel național, în scopul îndeplinirii principalelor obiective ale activității de instruire și control electoral. În urma acestora, au fost aplicate 168 de sancțiuni contravenționale, 47 dintre acestea concretizându-se prin amenzi în cuantum total de 49.200 lei, iar 121 prin avertismente.

În urma controalelor efectuate, Filiala Sud – Vest Oltenia a Autorității Electorale Permanente a aplicat un număr de 17 sancțiuni contravenționale: o amendă în cuantum de 1.000 lei și 16 avertismente pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sancțiuni aplicate primăriilor de către Filiala Sud –Vest Oltenia în luna mai  2015

Județul

Instituția controlată

Sancțiunea aplicată

Olt Primăria Găvănești

Amendă 1000 lei și

un avertisment

Olt Primăria Dobroteasa

2 avertismente

Olt Primăria Urzica

Avertisment

Olt Primăria orașului Balș

2 avertismente

Olt Primăria Poboru

Avertisment

Vâlcea Primăria Racovița

Avertisment

Vâlcea Primăria Tetoiu

2 avertismente

Gorj Primăria Peștișani

Avertisment

Mehedinți Primăria Godeanu

Avertisment

Mehedinți Primăria Balta

Avertisment

Dolj Primăria Unirea

Avertisment

Dolj Primăria Cârna

Avertisment

Dolj Primăria Desa

Avertisment

 Acțiunile de instruire, îndrumare și control electoral au ca principale obiective:

  • verificarea modului de întocmire, păstrare și actualizare a listelor electorale;
  • verificarea autorizării de către primar, prin dispoziţie, a persoanelor care efectuează operaţiuni în listele electorale permanente și în Registrul electoral;
  • verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală;
  • verificarea respectării criteriilor privind delimitarea secţiilor de votare, conform prevederilor legislaţiei electorale;
  • îndrumare privind utilizarea Registrului electoral;
  • verificarea efectuării operaţiunilor specifice în Registrul electoral;
  • monitorizarea modului de efectuare a înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral, conform prevederilor legale în vigoare;
  • urmărirea modului de respectare a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP.

 

Autoritatea Electorală Permanentă va continua să efectueze astfel de controale, conform planificărilor lunare și anuale.

 

Direcția comunicare și relații externe

19.06.2015