Salariile în picaj în iunie

salarii Salariile în picaj în iunie poze

Datele statistice artată că în luna iunie, câştigurile salariale au scăzut caz 0,6 la sută. 

“În luna iunie 2010, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1951 lei, cu 0,6% mai mic faţă de luna precedentă.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1422 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 6 lei (-0,4%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţile de intermedieri financiare (3442 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (791 lei).
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2010 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,4%.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 123,7%, cu 0,7 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna mai 2010.
Iunie 2010 comparativ cu mai 2010
Nivelul câştigurilor salariale medii lunare nete din luna iunie 2010 a înregistrat uşoare diferenţe faţă de luna precedentă, în funcţie de specificul activităţilor economice.
Creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), plăţii concediilor de odihnă din fondul de salarii, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete de vacanţă), dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari, a revenirilor din concedii fără plată ori din şomaj tehnic, după cum urmează:
 între 9% şi 10% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea băuturilor, telecomunicaţii;
 între 5% şi 7% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de servicii anexe extracţiei;
 între 4% şi 5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, captarea, tratarea si distribuţia apei.
Scăderile câştigului salarial mediu net în luna iunie 2010 faţă de luna precedentă au fost cauzate de acordarea, în luna mai, de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri, de nerealizările de producţii ori încasări mai mici (funcţie de contracte), de intrarea în şomaj tehnic şi de dificultăţile financiare. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
 cu 9,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
 între 6% şi 8% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, industria metalurgică;
 între 4% şi 6% în fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apă, administraţie publică, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.
În sectorul bugetar  s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, în toate activităţile: administraţie publică (-4,5%), învăţământ (-2,1%), sănătate şi asistenţă socială (-1,7%).

Iunie 2010 comparativ cu iunie 2009
Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 3,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 98,8%”, precizează un comunicat al Direcţiei Regionale de Statistică Dolj.