S-a semnat contractul pentru sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Balasan (Băilești), Poiana Mare, Piscu Vechi și Rastu Nou

20210525 100914 S a semnat contractul pentru sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Balasan (Băilești), Poiana Mare, Piscu Vechi și Rastu Nou poze

 

În prezența președintelui Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, Compania de Apă Oltenia S.A. a semnat, marți, 25.05.2021, unul dintre cele mai ample contracte de lucrări ce vizează județul Dolj, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”. Este vorba despre „DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerăt, Balasan (Băilești), Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație de pompare și conductă de evacuare SEAU Rast-Dunăre”.

Al șaisprezecelea contract de execuție lucrări semnat astăzi, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, a fost adjudecat de Asocierea S.C. TEOVAL & CO S.R.L. (lider de asociere) – S.C. PRIMASERV S.R.L. – S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. – S.C. HIDROTERM S.A. – S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. la o valoare de 33.355.096,65 lei (fără TVA).

Antreprenorul se va ocupa de proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

Calafat

 • Stație plutitoare de captare apă din Dunăre
 • Conducta de aducțiune (L=965 m)
 • Reabilitare rezervor existent de înmagazinare apă potabilă (V=5000 mc)
 • Realizare rezervor nou de înmagazinare apă potabilă (V=5000 mc)
 • Stație nouă de pompare apă (Qp=25 l/s)
 • Debitmetru electromagnetic
 • Sistem SCADA

Maglavit

 • Extindere front de captare prin realizarea unui puț (H=50 m)
 • Instalație nouă de clorinare (Q=17 l/s) în gospodăria de apă existentă
 • Stație de pompare nouă (Q=34 l/s) în gospodăria de apă existentă
 • Sistem SCADA

Cerăt

 • Realizare front de captare format din 8 puțuri (H=65 m)
 • Realizare conductă de aducțiune (L=3143 m)
 • Realizare rezervor nou de înmagazinare apă potabilă (V=1000 mc)
 • Stație nouă de pompare apa (Qp=26 l/s) + pompă pentru incendiu (Q = 5l/s)
 • Stație nouă de tratare (Q=14,04 l/s)
 • Cămin cu debitmetru electromagnetic pentru înregistrarea consumului ce pleacă din rezervor
 • Echipamente SCADA la rezervor și la stația de pompare
 • Împrejmuire și alei de incintă, pentru asigurarea zonei de protecție sanitară cu regim sever
 • Consolidare teren amplasament gospodăria de apă, sistematizare verticală incintă
 • Racord electric și transformator 20 kVA pentru Gospodăria nouă de apă Cerăt

Balasan (Băilești)

 • Realizare conductă de aducțiune Băilești-Balasan (L=5160 m)
 • Realizare rezervor nou de aspirație apă potabilă (V=15 mc)
 • Stație nouă de pompare apă tip booster (Qp=6.58 l/s)
 • Stație nouă de clorinare (Q=6.58 l/s)
 • Împrejmuire incintă
 • Sistem SCADA

Poiana Mare

 • Stație nouă de pompare apă în Tunarii Noi (Qp=3.2 l/s)
 • Stație nouă de pompare în gospodăria de apă existentă Poiana Mare (pentru Piscu Vechi) (Q=16,86 l/s)
 • Sistem SCADA

Piscu Vechi

 • Realizare conductă de aducțiune Poiana Mare – Piscu Vechi (L=6986 m)
 • Realizare rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă în Piscu Vechi (V=2×350 mc)
 • Stație nouă de pompare apă în Piscu Vechi (Qp=18.98 l/s) + pompă incendiu (Q = 5 l/s)
 • Stație nouă de clorinare în Piscu Vechi (Q=8.52 l/s)
 • Debitmetru electromagnetic
 • Împrejmuire și alei în incintă, pentru asigurarea zonei de protecție sanitară cu regim sever
 • Sistem SCADA

Rastu Nou

 • Stație nouă de pompare apă uzată epurată în stația de epurare Rast (Qp=150 l/s)
 • Realizare conductă de evacuare la stație de epurare Rast – Dunăre (L=7610 m)
 • Sistem SCADA.

Contractul prevede elaborarea Proiectului Tehnic, incluzând toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru obținerea autorizației de construire și avizelor necesare execuției; lucrări de construcție, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, testarea și punerea în funcțiune a acestora, dar și remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție.

Perioada de proiectare este de 4 luni, iar perioada de execuție a lucrărilor este de 32 de luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 de luni.

*

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, în valoare de peste 445 milioane de euro, reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori.

 

Conducerea

Companiei de Apă Oltenia