S-a preschimbat modificarea la reabilitarea parcului Romanescu. Primăria își asumă 39 de milioane de RON din valoarea investiției

parc plan romanescu craiova redont S a preschimbat modificarea la reabilitarea parcului Romanescu. Primăria își asumă 39 de milioane de RON din valoarea investiției poze

Încă o modificare, probabil ultima, la documentația privind reabilitarea Parcului Romanescu, proiect gândit pentru finanțare pe fonduri europene, devenit în final investiție majoritar municipală.

Consilierii locali craiioveni au de adoptat un nou priect de hotărâre în privința proiectului din Parcul ROmanescu, la ședința extraordinară de joi. Este vorba despre modificarea ecuației financiare a investiției, primăria urmând să-și asume în totalitate cheltuielile efectuate după data de 31 decembrie 2015, dată limită pentru utilizarea fondurilor europene, efortul bugetului local fiind estimat la aproximativ 39 de milioane de RON.

Suma este peste dublul celei la care se angajase inițial consiliul local, de aproximativ 15 milioane de RON, fiind justificată prin faptul că, nu a mai rămas timpul efectiv pentru derularea proiectului în cele 4 luni stabiliteprin caietul de sarcini până la finele acestui an, în condițiile în care contractul de execuție a fost semnat pe 5 octombrie.

„Având în vedere faptul că cererea de finanţare a proiectului a fost depusă la ADR SV Oltenia în data de 05.03.2013, evaluată şi aprobată,, dar proiectul a fost menţinut în lista de rezerve în vederea identificării finanţării necesare, precum şi ca urmare a clarificărilor solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR în etapa precontractuală, s-a aprobat finanţarea proiectului astfel: Fonduri proprii: 15.269.608,01 lei, respectiv 3.480.649,19 euro (1 euro = 4,3870 lei), compusă din 14.917.961,20 lei contributia proprie la cheltuielile eligibile, 283.586,14 lei contribuţia la cheltuieli neeligibile, şi 68.060,67 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile. Fonduri externe nerambursabile: 53.261.508,59 lei, respectiv 12.140.758,74 Euro (1 euro = 4,3870 lei), reprezentand finantare nerambursabila disponibilă pentru Polul de Creştere Craiova, pe POR, Axa prioritară 1

. Ulterior semnării contractului de finanţare au fost efectuate demersurile pentru încheierea contractului de execuţie de lucrări, dar şi de servicii de dirigenţie de şantier şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor. În ceea ce priveşte execuţia lucrărilor, s-a demarat procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă cu publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei în SEAP în data de 07.04.2015. În data de 02.07.2015 au fost depuse ofertele, evaluarea acestora încheindu-se în data de 16.09.2015 când a fost semnat Raportul procedurii de către comisia de evaluare. Comunicarea către ofertantul câştigător, Asocierea SC Mitliv Exim SRL – SC Civitas Systems SRL – SC R&A Partners SRL, a avut loc în data de 21.09.2015, urmând ca semnarea contractului de lucrări să aibă loc în data de 05.10.2015.

În contextul în care termenul de execuţie a lucrărilor prevăzut în Caietul de sarcini este de 4 luni, iar în conformitate cu Instrucţiunea AMPOR nr. 134/2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operational Regional 2007-2013, data până la care mai pot fi efectuate cheltuieli eligibile care să fie solicitate la rambursare este 31.12.2015, prin adresa nr. 143950/2015 s-a solicitat ofertantului câştigător acordul privind încheierea contractului de execuţie în condiţiile în care termenul de finalizare a lucrărilor este de 31.12.2015. Prin adresa nr. 6039/30.09.2015, înregistrată la Primăria Mun. Craiova sub numărul 145853/30.09.2015, SC Mitliv Exim SRL, în calitate de lider al asocierii, a comunicat faptul că nu sunt de acord cu reducerea termenului de execuţie, menţinându-se cel prevăzut în documentaţia de atribuire şi în Caietul de sarcini.

În aceste condiţii, după semnarea contractului de execuţie şi demararea lucrărilor, vor putea fi solicitate la rambursare doar cheltuielile efectuate până la finele anului 2015. Se va putea rambursa 98% din cheltuielile eligibile solicitate în limita sumei de 53.261.508,59 lei reprezentând asistenţă nerambursabilă maximă disponibilă pe Polul de creştere conform art. 4 alin. 2 din contractul de finanţare sus menţionat. În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în cursul anului 2016, acestea vor fi suportate în totalitate de la bugetul local în conformitate cu prevederile art. 9, pct. A – Obligaţiile beneficiarului, alin. 17 din contractul de finanţare nr. 5046/27.02.2015 „În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după încheierea perioadei de eligibilitate a chetuielilor.”

Având în vedere momentul semnării contractului de lucrări, se estimează că primele 2 luni de execuţie se vor deconta până la finele anului 2015 şi se va putea solicita rambursarea cheltuielilor aferente, iar contravaloarea lucrărilor executate în lunile 3 şi 4 se va deconta în 2016, pe cale de consecinţă se va suporta din bugetul local. Potrivit Graficului fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor propus de SC Mitliv Exim SRL, se estimeză că în ultimele 2 luni se vor execta lucrări în valoare de 39.425.785,58 lei inclusiv TVA. De asemenea, după data de 01.01.2016, se vor efectua cheltuieli cu serviciile de dirigenţie de şantier şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor, precum şi cheltuieli cu publicitatea proiectului prevăzute în contractul de finanţare, respectiv autocolantele şi cataloagele de promovare, placa permanentă şi comunicatul de presă, a căror valoare nu poate fi cuantificată în acest moment”, se arată în raportul întocmit de funcționarii primăriei Craiova.