S-a emis autorizația de construire pentru stadionul de atletism

Arena de 5000 de locuri, proiectată a fi realizată lângă noul stadion Olemenco pare aproape de demararea lucrărilor de execuție. Primăria Craiova a emis, ieri, autorizația de construire pentru această investiție. 
SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:
CONSTRUIRE STADION DE ATLETISM CU CAPACITATEA DE PESTE 5000 DE LOCURI
(Sc=3056,30mp, Sd=5234,50mp, Su=4187,60mp, sistem constructiv: CORP B,C: fundaţii izolate din b.a., structură – cadre şi planşee din b.a., acoperiş terasă protejată cu ardezie; COPR A,D: fundaţii izolate din b.a., structură – cadre şi planşee din b.a., gradene din b.a.; Împrejmuire; L=745,00ml, H=2,55ml, sistem constructiv: fundaţii din b.a., elevaţii din b.a., stâlpi metalici, panouri din plasă metalică,vopsite anticoroziv).
CONDIŢII:
Amplasarea construcţiilor va repecta planul de situaţie vizat spre neschimbare.
Se vor respecta prevederile Codului Civil privind limita de proprietate. Se vor respecta: studiile, condiţiile din avize/acorduri şi documentaţia în baza căreia se emite autorizaţia de construire.
Conform prevederilor Legii 372/2005 privind performaţa energetică a clădirilor (republicată), la recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii.

Să transmită trimestrial stadiul executării lucrărilor autorizate, utilizând formularul anexat.

-pe imobilul – teren si construcţii – situat în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, satul , sectorul , cod poştal -, BulevardulStirbei Voda, nr.34, bl. , sc. , et. , ap..
Cartea funciara (4)  /fişa bunului imobil  / nr. cadastral
-lucrări în valoare (5) de  4970283,34 lei

-în baza documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr. KB-84/2014 din ,
a fost elaborată de S.C. K BOX CONSTRUCTIONDESIGN S.R.L.