Rotația cadrelor la Termo: Magla – administrator, Lungu – director adjunct

magla Rotația cadrelor la Termo: Magla   administrator, Lungu   director adjunct poze

 

Schimbări în conducerea Termo Craiova SRL, societate proaspăt intrată în insolvență. Două proiecte intră, peste ordinea de zi, în dezbaterea aleșilor locali la ședința de mâine. 

Primul dintre proiecte prevede încetarea contractului de adminsitrare cu Florin Lungu:

„Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel, începând cu data de 01.04.2015, urmare dechiderii procedurii generale de insolvenţă faţă de societatea comercială. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să voteze încetarea contractului de administrare al dlui. Lungu Florin-Gabriel, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L. Art.3. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.551/2014 şi nr.586/2014. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari”.

lungu Rotația cadrelor la Termo: Magla   administrator, Lungu   director adjunct poze

Celălalt, desemnarea ca administrator special a lui Dan Magla.

„Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.. Art.2. Se aprobă cuantumul indemnizaţiei administratorului special al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., la nivelul indemnizaţiei lunare acordate pentru funcţia de viceprimar al Municipiului Craiova. Art.3. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. să voteze desemnarea dlui. Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., Direcţia Economico-Financiară, dl. Dan Iulius Magla şi dl. Mischianu Ovidiu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari”.

Dan Magla ocupă la această oră postul de diector comercial al Sc Termo Craiova SRL. Postul de director comercial, ar urma, portivit unor surse administrative, să fie desființat. La rândul său, Florin Lungu ar urma să fie „retrogradat” la statutul de director tehnic.

Evoluția în perioada imediat următoare a srl-ului municipal de termoficare va fi trasată însă cu un grad mai mare de certitudine vineri, 27 martie, când administratorul judiciar stabilit de instanță a convocat o întrunire a AGA.