Regulamentul privind parcurile, grădina botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, în dezbatere publică

 Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare: “Modificarea art.5 alin.10 si alin.16 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 334/2019 referitoare la Regulamentul privind parcurile, grădina botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova”.

Documentatia si anexele aferente sunt disponibile, pentru consultare, pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de acte normative supuse consultării”.

Se pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 22.07.2021, pe formularul de consultare publică on-line, disponibil pe site-ul instituției, www.primariacraiova.ro sau la Centrul de Informatii pentru Cetățeni și Audiențe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str Târgului, nr. 26.

 

 

Serviciul Imagine

Primăria Municipiului Craiova

 

Proiect

 

Art.1. Se aprobă modificarea art.5 alin.10 si alin.16 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 334/2019 referitoare la Regulamentul privind parcurile, grădina botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova după cum urmează:

 

  1. Articolul 5 alin (10) se modifică şi va avea următorul conținut:

„Art. 5 alin. (10) Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete și trotinete electrice în parcuri este permisă doar pe pistele amenajate și marcate în mod corespunzător.”

 

  1. Articolul 5 alin (16) se modifică şi va avea următorul conținut:

 

„Art. 5 alin. (16) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu excepţia bicicletelor, trotinetelor electrice și a celor autorizate (vehicule de serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare şi întreţinere, pentru lucrări de interes public, de intervenţii la reţelele edilitare, pentru aprovizionare), precum şi al celor aflate în misiune.”

Art.2. Pe data prezentei se modifica în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 334/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            INIŢIATOR,          AVIZAT,
               PRIMAR,           SECRETAR GENERAL,
    Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU