Regia de Termoficare din Craiova se transformă în SRL

m degeratu termoficare Regia de Termoficare din Craiova se transformă în SRL poze

Regia Autonomă de Termmoficare Craiova va fi transformată în societate cu răspundere limitată, sub numele de SC Termo Craiova SRL. 

Noul SRL va avea, potrivit proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local de joi, doi asociaţi, capitalul social fiind împărţit între consiliul local (95 la sută) şi RAADPFL Craiova (5 la sută).

Noua sociateta va prelua toate drepturile şi obligaţiile actuale regii de termoficare, inclusiv litigiile în care este implicată unitatea, precum şi tot personalul regiei, conform organigramei aprobate în consiliul local.

Iată un fragment din proiectul de hotărâre supus dezbaterii consilierilor locali craioveni:

“Art.1. Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova, identificată în Registrul Comerţului cu nr.J16/752/1995, cu sediul în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, sub denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str.Mitropolit Firmilian, nr.14, potrivit actului constitutiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Capitalul social al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. este constituit în numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părţi sociale egale de 10 lei fiecare.

(2) Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii, iar aportul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 10 lei, divizat în una parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii.
Art.3. (1) Obiectul de activitate al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L este producerea,
transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor şi imobilelor cu altă destinaţie din Municipiul Craiova precum şi prepararea şi distribuţia apei calde menajere şi a apei reci prin staţiile de hidrofor.
(2) S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L desfasoara activitati de verificare
metrologica, ISCIR, întocmeste bilanturi termice, executa lucrari de prestari
servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice precum si activitati de comercializare a produselor si materialelor specifice obiectului de activitate.
Art.4. Domeniul principal de activitate al societăţii este:
– ACTIVITATEA PRINCIPALĂ COD CAEN – 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat”