RAT a primit dezlegare la “extratereştri”

m rat RAT a primit dezlegare la extratereştri poze

CNSC a respins toate contestaţiile depuse de ofertanţi, RAT poate semna contractul de peste un milion de euro cu cei de la Alien Concept

Consiliul naţional de soluţionare a Contestaţiilor a respins în bloc acuzele făcute la adresa RAT Craiova de firmele nemulţumite de modul în care s-a derulat licitaţia. CNSC a judecat toate cele cinci contestaţii la pachet, atât cele depuse la începutul lunii martie, cât şi cele formulate după anunţarea câştigătorului, respingându-le pe linie. Regia locală de transport a primit astfel mână liberă pentru a semna contractul de achiziţie cu cei de la Alien Concept, în cazul în care valul contestaţiilor nu se prleungeşte şi în instanţă.

“Sentinţa” în privinţa contestaţiilor provocate de licitaţia RAT a fost publicată recent pe site-ul CNSC, consiliul soluţionând printr-o singură decizie toate cele cinci contestaţii formulate de societăţile perdante. Consiliul a soluţionat contestaţiile  nr. 6776/04.03.2010, nr. 7228/09.03.2010, nr. 13198/23.04.2010, nr. 13276/26.04.2010 şi nr. 13520/27.04.2010 depuse timp de două luni de firmele: LGD PLAN INVEST, SC RADCOM SRL SA, SC TOTALSOFT SA, SC UTY SYSTEMS SA şi SC UTI TRAFIC MANAGEMENT (ultimele două participând în asociere la licitaţia organizată de RAT Craiova).
CNSC a decis conexarea celor cinci contestaţii, a admis una dintre excepţiile de tardivitate invocate de reprezentanţii RAT Craiova, iar apoi a respins pe linie toate acuzele aduse de către firme. “În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, cele cinci contestaţii au fost conexate.În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: Admite excepţia tardivităţii invocată de autoritatea contractantă şi respinge ca tardiv introdusă contestaţia nr. 3238/05.03.2010, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 7228/09.03.2010 formulată de S.C. RADCOM S.R.L. Respinge ca nefondate excepţiile tardivităţii invocate de către autoritatea contractantă cu privire la contestaţiile formulate de S.C. UTI SYSTEMS S.A. şi S.C. TOTALSOFT S.A. Respinge ca nefondate contestaţiile formulate de S.C. LGD PLAN INVEST S.R.L., S.C. UTI SYSTEMS S.A., S.C. RADCOM S.R.L. şi S.C. TOTALSOFT S.A. în contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”, precizează decizia CNSC.
Contractul pus în joc de RAT Craiova a fost estimat iniţial la 1,2 milioane de euro. Regia achiziţionează un sistem de e-ticketing, care include distribuitoare automate şi validatoare digitale de bilete, un sistem gps pentru monitorizarea şi gestionarea traficului, un sistem de supraveghere video pentru staţiile de călători şi pentru mijloacele de transport în comun ale RAT, precum şi un sistem electronic de afişaj, cu monitoare publicitare care ar urma să fie amplasate, de asemenea, în staţiile de călători din Craiova.