RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA PE SEMESTRUL I 2014, DE AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DOLJ

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA PE SEMESTRUL I 2014, DE AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA  FORTEI DE MUNCA DOLJ

 

 1. Stadiul realizarilor la nivelul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj la 30.06.2014

 

 1. Total persoane intrate in masuri active – 1891 persoane;
 2. Numar persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor de mediere a locurilor de munca vacante – 7075 persoane;
 3. Numar persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor de informare si consiliere profesionala – 3928 persoane;
 4. Numar de persoane incadrate prin organizarea cursurilor de formare profesionala – 249 persoane;
 5. Numar persoane ocupare prin acordarea de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului – 204 persoanne;
 6. Numar de persoane ocupare din c ategoria somerilor peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, prin subventionarea locului de munca – 260 persoane;
 7. Gradul de ocupare a locurilor de munca vacante comunicate de angajatori si inregistratate de ANOFM – 75, 65%;
 8. Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenta ANOFM aflate in cautare de loc de munca – 19,81%;
 9. Ponderea participarii femeilor la cursuri de formare profesionala in total someri participanti la cursuri – 60,87%;

10. Rata de participare a somerilor la masuri active in primele luni de la inregistrare, respectiv:

–      In primele 4 luni de la inregistrare in cazul tinerilor – 100 %;

–      In primele 6 luni de la inregistrare in cazul adultilor – 75,66%.

11. Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi speciale care beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala in numarul total de persoane din grupurile cu nevoi speciale din evidenta ANOFM – 74,2   %

 

 1. Deficiente la nivelul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj

a)Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca ;

b)Incadrarea absolventilor din institutii de invatamant prin subventionarea locului de   munca ;

c)incadrarea persoanelor din categoriile defavorizate (persoane cu handicap, persoane marginalizate social, romi, etc):

 

C. Plan de masuri pentru remedierea deficientelor:

 1. Asigurarea accesului egal pe piaţa muncii pentru toţi (strategii pentru promovarea grupurilor dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, în special a membrilor minorităţii romă);
 2. Elaborarea si realizarea impreuna cu angajatorii a unor programe de recrutare a fortei de munca , indeosebi din mediul rural ;
 3. Efectuarea de studii ,analize si prognoze in domeniul ocuparii la nivel judetean si in profil teritorial (respectiv balanta plan a resurselor de munca la nivel judetean si teritorial )  care vor permite realizarea unor programe de formare profesionala eficiente in vederea obtinerii unei mai bune corelatii intre structura pe meserii a cererii si ofertei de locuri de munca ;
 4. Reducerea birocratiei si simplificarea unor proceduri de lucru in vederea alocarii unui buget de timp sporit pentru acordarea sprijinului necesar persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, indeosebi din randul grupurilor vulnerabile ,care necesita de cele mai multe ori insotirea personalizata in realizarea demersurilor lor pentru angajare sau formare profesionala ;
 5. Dezvoltarea programelor de stimulare a angajatorilor pentru integrarea şi menţinerea în muncă a grupurilor vulnerabile;
 6. Adaptarea şi diversificarea programelor de măsuri active la cerinţele pieţei muncii;

 

Barbu Daniela

Director  executiv