RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ pentru ANUL 2017

 

DSC 0887 1 RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ pentru ANUL 2017 poze

????????????????????????????????????

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ pentru ANUL 2017

Obiectivul întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a  situaţiilor de urgenţă, în vederea mentinerii sub control a riscurilor identificate şi asigurarea  stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane din zona de competenţă.

În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” a recrutat un număr de 41 candidaţi după cum urmează:

 • pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – 17 candidaţi, din care au fost declaraţi „admis” – 3;
 • pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri  şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”  Boldeşti – 23 candidaţi, din care au fost declaraţi „admis” –  16;
 • pentru concursul de admitere la Academia Tehnică Militară –1

În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj a gestionat 11.116 acţiuni de intervenţie şi răspuns la solicitările cetăţenilor, în medie 30 pe zi, comparativ cu anul 2016 numărul acestora a crescut cu 7 %.

Pe tipuri, urgenţele se prezintă astfel:

 • 569 incendii;
 • 36 intervenţii pentru asistenţa persoanelor;
 • 78 intervenţii pentru protecţia protecția comunităților;
 • 221 alte situații de urgență (inundații, misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, evenimente publice);
 • 9395 intervenţii S.M.U.R.D.

Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 415 (324 în anul 2016), iar media incendiilor la mia de kilometri pătrati de 403 (315 în anul 2016).

Timpul mediu de răspuns a fost de 16 minute (14 minute în anul 2016), iar timpul mediu de intervenţie 74 minute (83 minute în anul 2016).

Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de 8 persoane au decedat, iar alte 8 au suferit diferite traume. Raportat la anul 2016, a scăzut atât numărul persoanelor decedate (6 în anul 2016), cât și numărul persoanelor rănite (6 în anul 2016).

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 62 persoane (50 adulţi şi 12 copii), faţă de anul 2016 când au fost salvate  500 persoane (496 adulţi şi 4 copii) .

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a intervenit, în medie, la 26 cazuri pe zi, fiind asistate 9.801 persoane, dintre care 8528 adulţi şi 1273 copii. Faţă de anul 2016, a crescut atât numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele S.M.U.R.D. (cu 7%), cât şi numărul persoanelor asistate (cu 8%)

Din cele 9395 intervenţii peste 96% reprezintă asistenţă medicală de urgenţă, astfel: 4731 afecțiuni medicale generale, 2126 traumatisme, 538 prim ajutor la accidente rutiere, 795 afecţiuni cardiace, 239 intoxicaţii.

În baza ordinelor primite de la eşalonul superior, efective din cadrul ISU Dolj au participat la misiuni în zona de competenţă a ISU B-IF, Vâlcea, Constanţa, Brăila şi Mehedinţi, existând o mobilitate continuă de forţe şi mijloace între forţele participante.

Una dintre principalele activităţi pe linia personalului a fost desfăşurarea Exerciţiului Naţional OLTENIA 2017 – care a avut ca temă Accident tehnologic produc la Centrala Nucleară Electrică Kozloduy, exerciţiu organizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi a angrenat forţele şi mijloacele structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din regiunea Olteniei, cu accent pe misiuni desfăşurate în zona de competenţă a ISU Dolj, respectiv localităţile Craiova – Rojişte – Valea Stanciului – Bechet.

În anul 2017, cadrele INSPECŢIEI DE PREVENIRE au efectuat un număr total de 840 controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, cu 88,93% mai puțin decât în anul precedent. Această scădere importantă se datorează în principal reorganizării inspecției de prevenire, numărul de inspectori de prevenire fiind redus la jumătate față de anul precedent, dar și faptului că în anul 2016 s-a efectuat un număr mare de verificări la locaţiile utilizate în vederea amenajării secţiilor de votare, atât cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, cât şi pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Pe timpul controalelor de prevenire au fost depistate un număr de 1908 deficienţe, din care 371 (19,44%) au fost remediate până la finalizarea activităţii de control, iar 1258 (65,95%) au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate 458 amenzi, în cuantum de 863.200 lei şi 802 avertismente. Din punct de vedere statistic, toţi aceşti indicatori sunt în scădere faţă de anul precedent, însă, raportând aceste date la numărul inspectorilor de prevenire şi la numărul controalelor desfăşurate, se constată practic o creștere a indicatorilor rezultaţi în urma desfăşurării controalelor de prevenire.

Pregătirea şi formarea autorităţilor s-a desfăşurat  în conformitate cu Planul  de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017, aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Dolj nr. 14 din 26.01.2017 şi a fost structurată astfel:

 • cursuri de pregătire cu scoatere de la locul de muncă (5 zile) organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova pentru primari, viceprimari şi secretari de la nivelul localităţilor: au participat 91 de persoane din cele 98 planificate (prezenţa 92,85%);
 • activităţi specifice (convocări, instruiri, etc., cu durata de 4-6 ore) destinate pregătirii personalului cu funcţii de conducere şi a personalului de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj: au participat 744 de persoane din cele 977 planificate (prezenţa 76,15%).

Pregătirea personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă s-a realizat centralizat, prin convocări semestriale, cu şefii serviciilor, precum şi la nivelul fiecărui serviciu, cu personalul încadrat în aceste structuri. La convocările semestriale au participat 119 şefi de serviciu din cei 146 încadraţi, rezultând un procent de prezenţă de 81,51%.

Pregătirea copiilor, elevilor şi studenţilor s-a realizat prin activităţi organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar. Au fost desfăşurate activităţi de îndrumare a cercurilor tehnico-aplicative ale elevilor „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor”, precum şi activităţi de educare preventivă constând în executarea de exerciţii practic-demonstrative de simulare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă (incendiu, cutremur) cu preşcolarii şi elevii, cât şi diseminarea materialelor de informare preventivă adecvate temelor abordate (pliante, stickere, flyere, etc.).

               

                Pregătirea prin exerciţii tactice.

În anul 2017 s-au desfăşurat 29 exerciţii de alarmare publică executate la localităţi care au urmărit activitatea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în colaborare cu forţele de sprijin şi cooperare locale, pentru înştiinţarea, avertizarea, alarmarea şi evacuarea populaţiei, precum şi acţiunile întreprinse în scopul limitării şi înlăturării urmărilor unor situaţii de urgenţă.

Pentru pregătirea şi antrenarea personalului care face parte din serviciile voluntare în anul 2017 au fost efectuate un număr de 106 de exerciţii de alarmare a serviciului voluntar în cazul producerii unui incendiu pe raza unităţii administrativ teritoriale la care au participat 2565 voluntari.

 

OBIECTIVE 2018

 • Implicarea şi responsabilizarea comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • Dezvoltarea şi modernizarea structurilor I.S.U.;
 • Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în judeţul Dolj;
 • Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor instituţiei;
 • Conlucrarea cu toţi partenerii, în analiza şi evaluarea celor mai semnificative riscuri;
 • Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi informaţii în situaţii de urgenţă şi asigurarea interoperabilităţii tuturor stucturilor cu responsabilităţi în domeniu;
 • Creşterea capacităţii de reacţie a SVSU/SPSU şi a centrelor operative;
 • Transparenţa şi dezvoltarea dialogului cu societatea civilă şi organizaţiile nonguvernamentale pe linia angrenării şi participării acestora la acţiuni preventive şi de intervenţie;
 • Asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local;
 • Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă;
 • Implementarea permanentă a acţiunilor specifice de răspuns în situaţii speciale conform Registrului de riscuri şi capabilităţi, componentă esenţială a Concepţiei Unice de gestionare a riscurilor potenţiale ce pot apărea în zona de competenţă.

 

CONCLUZII

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al Judeţului Dolj dispune de un fond uman cu un potenţial profesional ridicat, care în simbioză cu o disciplină de sistem conştientă şi continuă, pe toate palierele, a creat fundamentul pentru îndeplinirea obiectivelor care au stat în faţa structurii, potrivit competenţelor. De asemenea, sunt create premisele, pentru continuarea procesului de reformă pe linia pregătirii personalului operativ, în concordanţă cu solicitările date de riscurile, existente.

La nivelul opiniei publice suntem percepuţi ca o instituţie profesionistă, cu oameni devotaţi activităţii ce o desfăşoară. Mass-media este informată permanent asupra activităţii proprii, iar mesajele ce le transmite către populaţie sunt în concordanţă cu realitatea.

 

       Compartimentul Informare și Relații Publice