RAPORT cu privire la rezultatele obtinute de Oficiul Judetean de Zootehnie DOLJ, in anul 2014

RAPORT cu privire la rezultatele obtinute de Oficiul Judetean de Zootehnie  DOLJ, in anul 2014

 

 

In anul care tocmai s-a incheiat, O.J.Z Dolj ( fost O.A.R.Z. Dolj), a realizat o serie de plusuri in activitatea desfasurata, concluzie care se desprinde din cresterile realizate la majoritatea indicatorilor, cuprinsi si in programul  de guvernare  2013-2016.

Institutia pe care o reprezint s-a aflat intr-un proces de  reorganizare infiintandu-se astfel Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cf. art. 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Unitatea nou creata  a preluat atributiile si personalul de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”,  precum si o serie de atributii si personal de la Directiile Agricole.

Agenţia este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

Asa cum aratam si la inceputul raportului meu, in anul 2014, am avut o serie de realizari atit din punct de vedere al dotarilor institutiei, dar si pur tehnice, dupa cum urmeaza:

 

DOTARI

1.- S-a finalizat fabrica de producere a azotului lichid, obiectiv care pt a putea functiona, nu mai are nevoie decit de angajare de personal calificat.

Finalizarea, obiectivului s-a realizat cu o investitie minima, prin gasirea unei noi solutii tehnice pt bransarea si asigurarea incalzirii acestuia, ( de la 100.000.lei suma solicitata initial la 18.000 lei cheltuiti efectiv).

2.- S-a obtinut autorizatia de functionare pt laboratorul din cadrul O.J.Z Dolj, cu profilul: microbiologia produselor si subproduselor de origine animala, ( analiza rapida a laptelui, ca materie prima- determinarea numarului de  celule somatice si parametrii fizico-chimici, determinarea  continutului  de germeni,a  continutului de  azot, aciditate, etc.)

3.- In ceea ce priveste dotarile, unitatea a primit un autoturism Skoda Octavia, un calculator si un copiator performant.

      REZULTATE OBTINUTE in plan profesional

  1. Cresterea nr. de op. IA prin angajare de personal s-a realizat in procent de 109% (cu o crestere de la 64 la 70 op.IA)
  2. Infiintarea unui Centru de recoltare a m.s. de vier la ferma penitenciarului Pelendava, care distribuie si in judet m.s. destinat efectuarii insamintarii artificiale la scroafe, din rasele MA, DUROC, PIETRAIN.
  3.  Cresterea nr de I.A la taurine realizata in procent de 105%, inregistrandu-se un plus de 256 I.A. fata de 2013
  4. Extinderea activitatii de IA la taurine prin infiintarea de noi PIAV uri pe raza judetului, crestere de la 52 la 68 % fata de a.p.
  5. S-au infiintat 2 exploatatii care detin efective de bovine din rasa Aberden Angus, 1 exploatatie cu bubaline si avem la nivel de judet 2 exploatatii care sunt inregistrate cu animale prevazute in lista raselor aflate  in pericol cu efective de Mangalita, [1in loc. Dabuleni (Vircan Dorin) si 1in loc Sopot (Mandoiu Ion)].
  6. In baza HG 837/2014 privind  ajutorul de minimis, s-au infintat 4 ferme de bovine (1 –AN-Dobresti,5 cap-Danemarca, 3 HO – Pielesti -30 cap)
  7. La actiunile desfasurate in teritoriu, s-a inregistrat o crestere de 169% (160>270)+110
  8. Efective cuprinse in COP, crestere cu 25% fata de a.p. (de la 1025 cap in 2013 la 1287 anul trecut) +262 capete.
  9. Inspectia in targuri si oboare in actiuni impreuna cu organele M.I.

Aici numarul de actiuni este mai mic decit anul trecut, pt. ca practic activitatea pe acest segment s-a desfasurat doar pe 6 luni, deoarece  incepand cu luna septembrie 2014, tirgurile de animale au fost inchise, datorita epidemiei de limba albastra, efectuaindu-se pina la acea data  un nr. de 10 actiuni fata de 20 a.p

10. Verificarea documentelor de solicitare a codului formei asociative si de acordare de numere de ordine pt. stupi.

Nr cereri verificate -37, fata de 13 a. p. cu 63 controale la stupina, fata de 49 a.p

  1. 11.  Autorizare stupine de multiplicare – 8 autorizatii.

12. Controale impreuna cu DSV, pentru stabilire a valorii de inlocuire a animalelor bolnave sau ucise, 31controale fata de 7 a.p., cu 70 animale verificate fata de 8 a.p.

13. Activitatea de consultanta si indrumare tehnica.

S-au acordat un nr de 306 consultatii, fata de 130 a.p. +176

14. Control la fata locului in echipe mixte cu APIA.

S-au verificat un nr de 114 ferme cu 12.050 ovine, 6.969 caprine, 149 bovine.

LA NIVEL INSTITUTIONAL  O.J.Z. Dolj, pt. a-si putea indeplini atributiile, a vut o colaborare fructuoasa cu I.P.J. Dolj, D.A.D.R, D.S.V. dar si cu principalele asociatii ale crescatorilor de animale, in special cu cele apicole.

Probleme curente cu care ne confrntam ar fi lipsa de personal, pt. ca prin pensionari si plecari din sistem, la ora actuala personalul OARZ Dolj s-a injumatatit (doar 3 angajati) si nivelul salarizarii, in comparatie cu alte institutii care apartin M.A.D.R, a ramas destul de scazut.

PROPUNERI PT IMBUNATATIREA ACTIVITATII

–     In primul rind trebuie angajat personal pe posturile ramase libere datorita plecarilor.

–     Extinderea activitatii de IA. prin cresterea razei de acoperire, la cel putin 65% din localitatile judetului- termen permanent- coordonator judetean ing. Neacsu Dumitru.( in acest sens am inaintat Prefecturii Dolj, o propunere de modificarea legislatiei in domeniu, ord 861/2003)

–     Extinderea IA la suine in cit mai multe localitati din judet, prin distribuirea de m.s. de vier de la ferma Pelendava.- termen 05.2015- resp suine OJZ Dolj

–     Continuarea actiunilor comune efectuate cu I.P.J Doolj, in tirgurile de animale de pe raza judetului precum si participarea inspectorilor OJZ Dolj impreuna cu reprezentantii DSV, in comisiile pt stabilirea valorii de inlocuire la animalele bolnave,  moarte sau ucise.-termen permanent- inspectorii OJZ.

–     Cresterea nr de animale cuprinse in c.o.p (controlul oficial al performantelor), veriga de baza in vederea inscrierii acestora in Registrul de rasa, conditie de baza in vederea accesului la schemele de ajutor de stat a fermierilor.

–     Introducerea in circuitul de productie a laboratorului de lapte si a fabricii de azot. – termen 07.2015-

–     Sprijinirea crescatorilor de animale in vederea infiintarii formelor asociative, la speciile la  care nu sunt deja infiintate asociatii si consolidarea celor existente,- termen permanent – personalul OJZ Dolj.

–     Combaterea m.n. clandestine la animalele de ferma pe raza judetului si marirea exigentei in ceea ce priveste sanctionarea detinatorilor de reproducatori neautorizati folositi la mn.- termen permanent- inspectorii OJZ Dolj

Acesta este pe scurt bilantul unui an, care din punctul nostru de vedere a fost benefic si a adus prin masurile legislative luate, cit si prin punerea acestora in practica, un plus de claritate in proiectia viitorului zootehniei romanesti, dar si un real sprijin crescatorilor de animale .