Raport AJPIS Dolj: 208.942 de beneficiari de asistență socială în județ

 

1.Realizarea instruirii/informarii celor 111 primarii din judet privind acordarea drepturilor de beneficii sociale.

2.Monitorizarea modului in care sunt stabilite beneficiile de asistenta sociala:

-esantion de 490 dosare ajutor social in plata, 141 suspiciuni pe S1 si 349 suspiciuni pe S2, s-au confirmat 87 suspiciuni pentru care au fost emise decizii de recuperare,

-esantion de 324 dosare alocatie pentru sustinerea familiei, 100 suspiciuni pe S1 si 224 suspiciuni pe S2, in urma verificarii confirmandu-se 38 de situatii pentru care s-au luat masuri de remediere.

3.Monitorizarea activitatii furnizorilor de servicii sociale publici si privati.

4.Monitorizarea modului de administrare a fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenta sociala.

5.Monitorizarea modului de indeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizarii sociale.

6.Verificarea modului privind stabilirea, acordarea si plata alocatiei de stat pentru copii; esantion de 32 dosare, 23 suspiciuni S1, in urma verificarii confirmandu-se 4 situatii.

7.Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistenta sociala, pentru un nr. mediu de 208.942 beneficiari, cu o suma de 122.389.755 lei:

-acordarea alocatiei de stat pentru copii, conform prevederilor Legii 61/1993 R, modificata si completata, pentru un nr. de 117.316 beneficiari, in suma de 41.817.734 lei,

-acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copiilor si a stimulentului de insertie, conform prevederilor OUG 111/2010, modificata si completata, pentru un nr. de 4.140 beneficiari, in suma de 20.213,119 lei,

-acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, modificata si completata, pentru un nr. de 14.645 beneficiari, in suma de 21.651.312 lei,

-acordarea drepturilor prevazute de Legea 277/2010 R, privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata, pentru un nr. de 10.559 beneficiari, in suma de 4.712.472 lei,

-acordarea drepturilor prevazute de Legea 448/2006 R, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si completata, pentru un nr. de 94 beneficiari, in suma de 220.336 lei,

-acordarea drepturilor de alocatie de plasament pentru 776 de cazuri, in suma de 520.025 lei,

-acordarea indemnizatiei lunare de hrana pentru persoanele HIV/SIDA pentru 254 cazuri in suma de 596.660 lei,

-acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru 12.843 cazuri, in suma de 5.270.281 lei,

-acordarea ajutoarelor pentru incalzirea cu gaze naturale pentru 3.191 cazuri, in suma de 1.599.797 lei,

-acordarea ajutoarelor pentru incalzirea cu energie electrica pentru 375 cazuri, in suma de 187.709 lei,

-acordarea ajutoarelor pentru incalzirea cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru 658 cazuri, in suma de 396.590 lei,

-intocmirea formularelor E401 si E411 si transmiterea lo catre organismele din tarile UE,

8.Solutionarea a 9 cereri privind stabilirea calitatii de persoana persecutata conform prevederilor D-L 118/1990,

9.Autorizarea a 4 societati ca agent de munca temporara,

10.Autorizarea a 32 de furnizori de formare profesionala adulti pentru 69 de programe de formare. Monitorizarea a 263 de programe de formare profesionala.

 

 

 

 

 

 

Marius Nicolae Simcelescu

Director executiv