Proiectul “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” al INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – la Craiova

Proiectul “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” al INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – la Craiova

 

 

 

 

 

În perioada 9-12 aprilie 2019, la hotelul Prestige Boutique din Craiova, asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – a susținut workshopul tematic regional și sesiunile de instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă. 

Cele patru zile de dezbateri, analize și training ale INACO și participanților – workshopul din 9 aprilie și sesiunile de instruire din 10, 11 și 12 – s-au desfășurat  după workshopurile din Timișoara și Cluj și workshopurile și sesiunile de instruire din Călărași, București, Alba Iulia și Piatra Neamț, care se au loc în opt orașe din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Următoarea localitate unde va ajunge proiectul INACO după Craiova va fi Brăila.

 

Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate a organizat marți, 9 aprilie, workshopul  din cadrul proiectului “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, proiect cu finanțare europeană, Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care se desfășoară pe o perioadă de 14 luni și are ca beneficiari direcți – reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și ai administrațiilor publice locale.

Detalii complete se găsesc la: https://inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/

 

La workshop au fost prezenți 1 participanți din partea ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor și administrațiilor din Craiova, Dăbuleni, Țicleni și Amărăștii de Jos.

Aceștia au dezbătut lacunele legislative și normative, nevoia de modernizare a administrațiilor publice locale și problemele din activitatea sindicatelor și ONG-urilor locale pornind în principal de la două analize efectuate de INACO asupra strategiilor naționale. Și anume, prima evaluare independentă a Strategiei de Competitivitate Economică 2014-2020 a INACO, arată că dintre cele 27 de obiective asumate oficial, doar unul singur s-a realizat, șapte sunt parțial realizate, iar restul nu au fost atinse sau au cunoscut regrese semnificative. O altă evaluare independentă, a Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020, arată că dintre cele 16 ținte oficial asumate, niciun obiectiv nu este realizat, șase sunt parțial realizate, iar restul sunt nerealizate, în al cincilea an din cei șapte avuți la dispoziție pentru punerea în aplicare a acestor strategii cheie pentru modernizarea României. Detalii complete despre cele două evaluări independente se găsesc la: https://inaco.ro/dezbateri-publice/

 

Andreea Paul, președinta INACO și manager de proiect, a făcut o prezentare generală a proiectului și a menționat obiectivele specifice, activitățile previzionate, specificul grupului-țintă, indicatorii și activitățile din cadrul proiectului făcut apoi analiza cost-eficacitate și raportul de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice. A urmat identificarea și dezbaterea problemelor expuse în cele 2 documente – SNC și SCAP 2014-2020 – și s-au generat primele propuneri de politici publice alternative împreună cu participanții la workshop.

Câteva dintre semnalele de alarmă transmise de reprezentanții INACO în cadrul dezbaterii:

–      obținerea autorizației de construcție ne poziționează ca țară pe locul 146 în lume din 190 de țări analizate de Banca Mondială în Raportul Ușurinței de a Derula Afaceri, 2019 – cu o înrăutățire față de locul 129 în 2013; la conectarea la rețeaua electrică suntem pe locul 154 în anul 2019 în același raport.

–      România a pierdut 10 locuri la eficiența cadrului legal în formularea reglementărilor, fiind pe locul 131 în lume din 137 de țări analizate în Raportul Global al Competitivității publicat de Forumul Economic Mondial, 2017-2018

–      România a pierdut 2 locuri la povara reglementărilor publice, ajungând pe locul 124 în 2018 în raportul mai sus menționat (Global Competitiveness Report 2017-2018)

–    România a urcat 16 locuri la risipirea cheltuielilor publice, de pe locul 106 în 2016 pe locul 91 în 2017, conform Raportului Global al Competitivității (http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf )

–      România a pierdut 3 poziții la transparența politicilor guvernamentale, fiind pe locul 113 în 2018.

–      România a pierdut 4 poziții la calitatea infrastructurii, ajungând pe locul 103 în 2018.

Participanții la workshop și-au exprimat opiniile despre temele abordate, au prezentat exemple de inițiative și acțiuni pozitive din activitatea lor și a administrațiilor sau organizațiilor din care fac parte și au identificat și problemele locale a căror rezolvare poate contribui la îmbunătățirea aplicării strategiilor naționale – SNC ȘI SCAP – prin propunerile proprii de politici publice alternative.

Cele mai importante probleme ridicate în dezbatere au fost legate de:

–       Birocrația administrațiilor locale  –       Dificultățile obținerii fondurilor europene pentru primării-       Clădirile cu spațiu insuficiene pentru școala și grădinița din Ocolna-       Tehnologia 5G care ne va coborî mult în topurile IT din lume-       Conectarea la curentul electric care este scumpă-       Plecarea din țară a tinerilor-       Băncile românești care nu finanțează real economia privată-       Analfabetismul functional care afecteaza economia-       Unii funcționari nu știu să folosească un computer-       Epurarea apelor în Craiova care se face prinr-o statie care funcționează la 40 la suta din capacitate și cu taote acestea, toate satele din jur construiesc în mod aberant alte stații de epurare-       Lipsa activității societății civile locale – la Dabuleni funcționează un singur ONGLa workshop s-au făcut și câteva propuneri concrete de îmbunătățire a situației existente:

 

–       Ridicarea nivelului tehnologic al cercetării în Universitate

–       Crearea unui centru de tineret și a unui centru de colectare a produselor locale la Dăbuleni

–       Continuarea proiectelor de tip Start Up Nation

–       Cercetarea trebuie să salveze IT-ul românesc

–       Donarea de cărți din partea studenților pentru românii de pe Valea Timocului din Serbia

–       Primaria Țicleni – vrea să genereze locuri de muncă locale, oferind și un spațiu de producție local 

Dintre cei prezenți la workshop au fost selectați șase membri din rândul partenerilor sociali – sindicate, patronate și din societatea civilă, din ONG-urile locale, care au participat la trei zile de sesiuni de instruire, miercuri, joi și vineri, respectiv 10, 11 și 12 aprilie.

 

Cele trei zile de sesiuni de instruire s-au concentrat pe instruirea participanților cu privire la politicile publice locale și naționale și pe construirea bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a Strategiilor de Dezvoltare Locală. S-au prezentat modalitățile în care reprezentanții societății civile pot interveni pentru structurarea unui buget local mai competitiv, orientat către rezolvarea problemelor cetățenilor, a fost analizat procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice. S-au descris și dezbătut și temele orizontale ale proiectului – egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, responsabilitatea socială, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii de dioxid de carbon reduse, nediscriminarea, egalitatea de șanse între femei și bărbați și importanța activării societății civice locale.

În cadrul instruirilor au fost schițate câteva propuneri de politici publice locale alternative chiar de către participanții organizați în grupe de lucru, susținuți de trainerii Mariana Nicolae, Raluca Chișu și Daniela Teodorescu, de asistenta de proiect Izabela Lazăr și managerul de proiect Andreea Paul.

Au fost făcute următoarele propuneri de politici publice alternative:

– Ameliorarea condițiilor participative ale studenților în activitățile didactice – propunere USUUC

– Reciclarea responsabilă a deșeurilor provenite din diferite activități economice specific din județul Dolj – propunere UGIR

– Conservarea culturii românești în Valea Timocului din Serbia – propunere Asociația Sân Medru

– Reabilitarea complexului Herculane în vederea păstrării patrimoniului cultural – propunere Asociația Mereu pentru Europa

Celor prezenți la sesiunile de instruire li s-au înmânat diplome care atestă participarea la trainingurile proiectului INACO.

 

Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit și apolitic, cu sediul în București, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, în calitate de beneficiar, implementează ca lider de proiect între 03.07.2018 și 03.09.2019 proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, în valoare totală de 905.748,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 887.633,37 lei și cofinanțare prin contribuție proprie 18.114,98 lei. Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde comune alternative în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu SCAP, pe o perioadă de 14 luni.

 

 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentanții Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate:

Manager de proiect: Andreea Paul