Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședințeiGuvernului României din 12ianuarie 2022

 

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședințeiGuvernului României din 12ianuarie 2022

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂREDE GUVERNpentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică”

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a unei părți de imobil între structuri din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Protecție Internă

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NFHG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREDE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), alipirea acestuia la imobilul cu nr. MF 35123 și actualizarea datelor de identificare din inventarul domeniului public al statului

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NFHG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Galați și transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Galați, instituții aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREDE GUVERNprivind actualizarea denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificație şi modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea acestuia din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREDE GUVERNprivind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna” cuprins în “Proiectul nr. 2 – Program- pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până Ia 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-13.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Sasse Andre Luis”

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-14.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi concesionate Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-15.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85)”, Judeţul Suceava

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-16.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea punctului IV, subpunctul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021 – 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-17.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil, construcţii şi teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-19.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-20.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare În Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-21.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenţei obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HGANEXA-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și subprefecți

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea de către Guvernul României a Programului Interreg Europe 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg Europe şi confirmarea cofinanţării naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-1.pdf

 

 • NOTE
 1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către ConsiliulLocal al MunicipiuluiDorohoi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, înscris în Cartea Funciară nr. 57867 Dorohoi, din domeniul public al municipiului Dorohoi în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA.pdf

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Şimleu Silvaniei în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-1.pdf

 

 1. ANALIZE
 2. ANALIZĂ privind stadiul activităților din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANALIZA.pdf

 1. ANALIZĂ privind stadiul activităţilor din Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional de Capacitate Administrativă şi Programele de Cooperare Transfrontalieră în perioada 01.01.2022-07.01.2022

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT.pdf

 1. ANALIZĂ privind Instrumentul pentru Asistenţă Tehnică

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-2.pdf

 1. ANALIZĂprivind situaţia implementării jaloanelor şi ţinţelor aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, la nivelul Ministerului Muncii şi Soliclarităţii Sociale (MMSS)

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-3.pdf

 1. ANALIZĂ privindsituaţia implementării proiectelor din fonduri europene în exerciţiul financiar 2014-2020, la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS)

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-4.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.