Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 iulie 2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 9 iulie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/LG-3.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea Programului statistic naţional anual 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.419/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HGANEXE-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional ”Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2” şi actualizarea anexelor nr.4 şi nr.16 din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-31.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea “IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei ”Centrul de Resurse Juridice” ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-36.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-32.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui monument de for public aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi IdentităţiiNaţionale şi transmiterea acestuia în domeniul public al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Spital Orăşenescu Segarcea, judeţul Dolj”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-34.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-35.pdf

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene cu termen în 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/MEMO.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României în calitate de observator în cadrul Coaliţieiminiştrilor de finanţe împotriva schimbărilor climatice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/MEMO-1.pdf

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind aprobarea aplicaţiei Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca urmare a pagubelor provocate de inundaţiile care au afectat regiunea Nord- Est în vara anului 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/INFO.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.