Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 6 ianuarie 2020

 

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 6 ianuarie 2020

 

 1. PROIECTE DE LEGI

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirearezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentruReconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG.pdf

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-1.pdf

 

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului deinvestiţii ”Varianta de ocolire Huşi”, judeţul Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-1ANEXA-2.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Institutul de Studiipentru Ordine Publică

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNF.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernnului nr.880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi pentru completarea HotărâriiGuvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGANEXA-2.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-1.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRIprivind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

 

 • MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţională degestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO.pdf

 

 

 1. INFORMĂRI

 

 1. INFORMAREreferitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.262/2019 privindabilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.